Appen visar konstig information

Appens sida med dygns/månad/år har problem med skalan i månasvyn.
4.000.000 kr för ett dygn verkar inte helt riktigt.
Bugg eller ?

Claes

Denna spik skapades när du ställde in transformatorkonstanten till 40 / alt imps/kWh till 25. Då multipliceras den energiförbrukning mätaren ger med 40.

12 oktober rapporterades mätarställning 234157 (Wh)
13 oktober rapporterades mätarställning 9597760 (Wh)

Detta borde inte upprepas, givet att du inte ändrar på transformatorkonstanten på din enhet.

Jag har raderat det gigantiska värdet, så att övriga oktober-dagars staplar blir synliga.

Hälsningar
Ola på Currently

Frågor om appen:
Det har kommit en ny vy, se bild. Vad visar den?

Nibe F1360 skapad i appen. Den går inte att modifiera alls. Och den är utan "innehåll!, troligen bara start och stopp. Hur ska jag modifiera den i my.currently.one när den inte går att öppna vare sig i appen eller på webben?
/Claes

Den visar när apparaten varit igång de senaste sju dygnen, utifrån (idag) och in (för sex dagar sedan).
Färgen visar det relativa elpriset under respektive dygn, grönt billigare och rött dyrare.

Om du menar modifiera profilen som apparaten är skapad för, så kan du inte det eftersom det är jag (!) som är “Creator” av profilen för Nibe F2025-16.

Om du menar modifiera apparaten (din instans) så borde det gå, när du trycker på (i)-knappen uppe till höger:

Modifiera apparaten menar jag. Tyvärr finns det inget “i” i den vyn. Så jag kan inte modifiera den.
Claes
PS den finns inte i web upplagan heller, se bif skärmdump

Det man kan modifiera på apparaten är det som visas i dessa respektive formulär:

  • Display Name (vad du vill kalla din apparat)
  • ID prefix (vad sensorn på MQTT ska ha för id, bör helst bara vara a-z_0-9)
  • Phase (vilken fas just din apparat är kopplad till)
  • Push Notifications av/på

Det är således bara “Creator” som kan modifiera profilen, med dess states, transitions, Brand, Model etc.

OK då kommer jag inte längre. Jag hade gärna velat kunna se hur mycket den drar och när värmepumpen går.
/Claes