[Åtgärdad] 2 Currently enheter, 2 mätare men olika innehåll i MQTT meddelanden

Hej,
Har just satt upp en andra Currently på kontorshusets elmätare. Dom 2 har samma FW, 2.4.7. men i den senare fattas det sensordata jämfört med den första när jag tittar i MQTT Explorer. Jag undrar vad det beror på? Har det att göra med olika mätartyper eller finns det en standard för vad som matas ut på HAN-porten?
De sensorer som fattas i nr 2 är:
blink_b0cc1e79cf58
bWh_b0cc1e79cf58
boot_b0cc1e79cf58
time_b0cc1e79cf58
power_b0cc1e79cf58
total_b0cc1e79cf58

Utan “power” och “total” är det ju inte lika intressant längre…
Hälsar
Torbjörn

Hej Torbjörn,
även olika mätare bör mata ut liknande telegram på HAN-porten, så det får vi undersöka. Håller med om att utan power och total ska man inte behöva vara!

Dessa två sensorer fås endast om man har BLINK+HAN som “BLINK/HAN”-alternativ, så det förklarar?

Om du vill berätta vilka enheter (deviceId) du har, skicka gärna ett PM så blir felsökningen enklare.

Hälsningar
Ola på Currently

Har nu kontrollerat att nr 2 skickar både power (W) och total (Wh) till servern.
Kan du kopiera in innehållet (JSON) i ett MQTT-meddelande här?

T.ex.

{"m":"HAN","W":626,"Wh":10821631,"t":"2024-02-12T14:35:30+0100","Ph":0,"Rh":3243065,"Qh":2058165,"P":0,"R":0,"Q":368,"L1":280,"P1":0,"R1":0,"Q1":215,"I1":1.500,"U1":229.800,"L2":327,"P2":0,"R2":0,"Q2":122,"I2":1.500,"U2":231.500,"L3":19,"P3":0,"R3":0,"Q3":33,"I3":0.100,"U3":234.800,"sec":1707744931}

så får vi se vart det tar oss. Vill du ligga riktigt på förkant, kopiera gärna in ett telegram från HAN-porten också (Hur kontrollerar man vad elmätaren skriver på HAN-porten?)

Jo i meddelandet ser jag både power och total, {“m”:“HAN”,“W”:9380,“Wh”:53077960,“t”:“2024-02-12T15:34:33+0000”…det är i config dom fattas vilket innebär att det inte skapas motsvarande devices i Domoticz Auto Discover under homeassistant topic när jag startar upp:
(Förstår du vad jag menar?)
Kopierat från MQTT Explorer:

“homeassistant
sensor
Qh_3c2d1a79cf58
Rh_3c2d1a79cf58
Q_3c2d1a79cf58
R_3c2d1a79cf58
return_3c2d1a79cf58
returned_3c2d1a79cf58
Q3_3c2d1a79cf58
Q2_3c2d1a79cf58
Q1_3c2d1a79cf58
R3_3c2d1a79cf58
R2_3c2d1a79cf58
R1_3c2d1a79cf58
P3_3c2d1a79cf58
P2_3c2d1a79cf58
P1_3c2d1a79cf58
I3_3c2d1a79cf58
I2_3c2d1a79cf58
I1_3c2d1a79cf58
U3_3c2d1a79cf58
U2_3c2d1a79cf58
U1_3c2d1a79cf58
L3_3c2d1a79cf58
L2_3c2d1a79cf58
L1_3c2d1a79cf58”

Jodå, jag tror jag förstår, det är MQTT discovery som inte verkar få med alla sensorer?

När jag testar 2.4.7 med en enhet här, så får jag strax efter att enheten bootat och WiFi-connection följande (loggat med mosquitto_sub -v -t homeassistant/#)

Först av allt kommer boot-sensorn, följt av dina apparaters sensorer, sedan time, power och total.

homeassistant/sensor/boot_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"boot_80aa1879cf58","obj_id":"boot_80aa1879cf58","name":"Currently Boot","dev_cla":"timestamp","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/config","val_tpl":"{{value_json.t}}","init":"2024-02-12T16:23:36+0100","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/binary_sensor/digi_3/config {"uniq_id":"digi_3","obj_id":"digi_3","name":"Digi1","stat_t":"currently/one/digi_3/detect","val_tpl":"{{value_json.bs}}","device":{"identifiers":["digi_3"],"name":"Digi1","model":"nqLaCU7SyGN2SMzAoEU2","manufacturer":"av-photo","sw_version":"1706024247"}}
homeassistant/sensor/total_digi_3/config {"uniq_id":"total_digi_3","obj_id":"total_digi_3","name":"Digi1 used","dev_cla":"energy","stat_t":"currently/one/digi_3/detect","stat_cla":"total_increasing","unit_of_meas":"Wh","val_tpl":"{{value_json.Wh}}","device":{"identifiers":["digi_3"],"name":"Digi1","model":"nqLaCU7SyGN2SMzAoEU2","manufacturer":"av-photo","sw_version":"1706024247"}}
homeassistant/sensor/power_digi_3/config {"uniq_id":"power_digi_3","obj_id":"power_digi_3","name":"Digi1 power","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/digi_3/detect","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.W}}","device":{"identifiers":["digi_3"],"name":"Digi1","model":"nqLaCU7SyGN2SMzAoEU2","manufacturer":"av-photo","sw_version":"1706024247"}}
homeassistant/binary_sensor/floor_fan/config {"uniq_id":"floor_fan","obj_id":"floor_fan","name":"Floor Fan 80aa","stat_t":"currently/one/floor_fan/detect","val_tpl":"{{value_json.bs}}","device":{"identifiers":["floor_fan"],"name":"Floor Fan 80aa","model":"tcFwTxyOHRkFPNqmwF2e","manufacturer":"personal-handheld-11","sw_version":"1706729204"}}
homeassistant/sensor/total_floor_fan/config {"uniq_id":"total_floor_fan","obj_id":"total_floor_fan","name":"Floor Fan 80aa used","dev_cla":"energy","stat_t":"currently/one/floor_fan/detect","stat_cla":"total_increasing","unit_of_meas":"Wh","val_tpl":"{{value_json.Wh}}","device":{"identifiers":["floor_fan"],"name":"Floor Fan 80aa","model":"tcFwTxyOHRkFPNqmwF2e","manufacturer":"personal-handheld-11","sw_version":"1706729204"}}
homeassistant/sensor/power_floor_fan/config {"uniq_id":"power_floor_fan","obj_id":"power_floor_fan","name":"Floor Fan 80aa power","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/floor_fan/detect","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.W}}","device":{"identifiers":["floor_fan"],"name":"Floor Fan 80aa","model":"tcFwTxyOHRkFPNqmwF2e","manufacturer":"personal-handheld-11","sw_version":"1706729204"}}
homeassistant/binary_sensor/serverbulb/config {"uniq_id":"serverbulb","obj_id":"serverbulb","name":"Serverskåpet","stat_t":"currently/one/serverbulb/detect","val_tpl":"{{value_json.bs}}","device":{"identifiers":["serverbulb"],"name":"Serverskåpet","model":"lUMEyFsmmwUsaaGvCNCV","manufacturer":"halogen-bulbs","sw_version":"1707378721"}}
homeassistant/sensor/total_serverbulb/config {"uniq_id":"total_serverbulb","obj_id":"total_serverbulb","name":"Serverskåpet used","dev_cla":"energy","stat_t":"currently/one/serverbulb/detect","stat_cla":"total_increasing","unit_of_meas":"Wh","val_tpl":"{{value_json.Wh}}","device":{"identifiers":["serverbulb"],"name":"Serverskåpet","model":"lUMEyFsmmwUsaaGvCNCV","manufacturer":"halogen-bulbs","sw_version":"1707378721"}}
homeassistant/sensor/power_serverbulb/config {"uniq_id":"power_serverbulb","obj_id":"power_serverbulb","name":"Serverskåpet power","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/serverbulb/detect","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.W}}","device":{"identifiers":["serverbulb"],"name":"Serverskåpet","model":"lUMEyFsmmwUsaaGvCNCV","manufacturer":"halogen-bulbs","sw_version":"1707378721"}}
homeassistant/binary_sensor/wine_cool/config {"uniq_id":"wine_cool","obj_id":"wine_cool","name":"Wine Cool 80aa","stat_t":"currently/one/wine_cool/detect","val_tpl":"{{value_json.bs}}","device":{"identifiers":["wine_cool"],"name":"Wine Cool 80aa","model":"EGnszJqxlbqF18npW2oF","manufacturer":"wine-coolers","sw_version":"1705833153"}}
homeassistant/sensor/total_wine_cool/config {"uniq_id":"total_wine_cool","obj_id":"total_wine_cool","name":"Wine Cool 80aa used","dev_cla":"energy","stat_t":"currently/one/wine_cool/detect","stat_cla":"total_increasing","unit_of_meas":"Wh","val_tpl":"{{value_json.Wh}}","device":{"identifiers":["wine_cool"],"name":"Wine Cool 80aa","model":"EGnszJqxlbqF18npW2oF","manufacturer":"wine-coolers","sw_version":"1705833153"}}
homeassistant/sensor/power_wine_cool/config {"uniq_id":"power_wine_cool","obj_id":"power_wine_cool","name":"Wine Cool 80aa power","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/wine_cool/detect","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.W}}","device":{"identifiers":["wine_cool"],"name":"Wine Cool 80aa","model":"EGnszJqxlbqF18npW2oF","manufacturer":"wine-coolers","sw_version":"1705833153"}}
homeassistant/sensor/time_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"time_80aa1879cf58","obj_id":"time_80aa1879cf58","name":"Currently Seen","dev_cla":"timestamp","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","val_tpl":"{{value_json.t}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/power_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"power_80aa1879cf58","obj_id":"power_80aa1879cf58","name":"Currently Using","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.W}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/total_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"total_80aa1879cf58","obj_id":"total_80aa1879cf58","name":"Currently Used","dev_cla":"energy","stat_cla":"total_increasing","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"Wh","val_tpl":"{{value_json.Wh}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}

Därefter dröjer det nån sekund innan HAN-specifika sensorer discovery-publiceras:

homeassistant/sensor/Qh_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"Qh_80aa1879cf58","obj_id":"Qh_80aa1879cf58","name":"Currently Reactive Returned","dev_cla":"energy","stat_cla":"total_increasing","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"Wh","val_tpl":"{{value_json.Qh}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/Rh_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"Rh_80aa1879cf58","obj_id":"Rh_80aa1879cf58","name":"Currently Reactive Used","dev_cla":"energy","stat_cla":"total_increasing","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"Wh","val_tpl":"{{value_json.Rh}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/Q_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"Q_80aa1879cf58","obj_id":"Q_80aa1879cf58","name":"Currently Reactive Returning","dev_cla":"reactive_power","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"var","val_tpl":"{{value_json.Q}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/R_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"R_80aa1879cf58","obj_id":"R_80aa1879cf58","name":"Currently Reactive","dev_cla":"reactive_power","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"var","val_tpl":"{{value_json.R}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/return_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"return_80aa1879cf58","obj_id":"return_80aa1879cf58","name":"Currently Returning","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.P}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/returned_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"returned_80aa1879cf58","obj_id":"returned_80aa1879cf58","name":"Currently Returned","dev_cla":"energy","stat_cla":"total_increasing","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"Wh","val_tpl":"{{value_json.Ph}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/Q3_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"Q3_80aa1879cf58","obj_id":"Q3_80aa1879cf58","name":"Currently Q3","dev_cla":"reactive_power","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"var","val_tpl":"{{value_json.Q3}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/Q2_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"Q2_80aa1879cf58","obj_id":"Q2_80aa1879cf58","name":"Currently Q2","dev_cla":"reactive_power","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"var","val_tpl":"{{value_json.Q2}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/Q1_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"Q1_80aa1879cf58","obj_id":"Q1_80aa1879cf58","name":"Currently Q1","dev_cla":"reactive_power","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"var","val_tpl":"{{value_json.Q1}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/R3_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"R3_80aa1879cf58","obj_id":"R3_80aa1879cf58","name":"Currently R3","dev_cla":"reactive_power","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"var","val_tpl":"{{value_json.R3}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/R2_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"R2_80aa1879cf58","obj_id":"R2_80aa1879cf58","name":"Currently R2","dev_cla":"reactive_power","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"var","val_tpl":"{{value_json.R2}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/R1_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"R1_80aa1879cf58","obj_id":"R1_80aa1879cf58","name":"Currently R1","dev_cla":"reactive_power","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"var","val_tpl":"{{value_json.R1}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/P3_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"P3_80aa1879cf58","obj_id":"P3_80aa1879cf58","name":"Currently P3","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.P3}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/P2_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"P2_80aa1879cf58","obj_id":"P2_80aa1879cf58","name":"Currently P2","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.P2}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/P1_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"P1_80aa1879cf58","obj_id":"P1_80aa1879cf58","name":"Currently P1","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.P1}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/I3_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"I3_80aa1879cf58","obj_id":"I3_80aa1879cf58","name":"Currently I3","dev_cla":"current","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"A","val_tpl":"{{value_json.I3}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/I2_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"I2_80aa1879cf58","obj_id":"I2_80aa1879cf58","name":"Currently I2","dev_cla":"current","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"A","val_tpl":"{{value_json.I2}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/I1_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"I1_80aa1879cf58","obj_id":"I1_80aa1879cf58","name":"Currently I1","dev_cla":"current","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"A","val_tpl":"{{value_json.I1}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/U3_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"U3_80aa1879cf58","obj_id":"U3_80aa1879cf58","name":"Currently U3","dev_cla":"voltage","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"V","val_tpl":"{{value_json.U3}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/U2_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"U2_80aa1879cf58","obj_id":"U2_80aa1879cf58","name":"Currently U2","dev_cla":"voltage","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"V","val_tpl":"{{value_json.U2}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/U1_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"U1_80aa1879cf58","obj_id":"U1_80aa1879cf58","name":"Currently U1","dev_cla":"voltage","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"V","val_tpl":"{{value_json.U1}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/L3_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"L3_80aa1879cf58","obj_id":"L3_80aa1879cf58","name":"Currently L3","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.L3}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/L2_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"L2_80aa1879cf58","obj_id":"L2_80aa1879cf58","name":"Currently L2","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.L2}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}
homeassistant/sensor/L1_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"L1_80aa1879cf58","obj_id":"L1_80aa1879cf58","name":"Currently L1","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.L1}}","device":{"identifiers":["C1_80aa1879cf58"],"name":"Currently One 80aa1879cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"my-SNAPSHOT"}}

Jag saknar alltså inte någon av de sensorer du verkar sakna för nr 2.

Så här ser det ut hos mig efter restart via web GUI. 24 sensorer, jag får alltså inte det första blocket där dom saknade sensorerna ingår. Måste jag göra en power reset för att det ska komma ?

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -v -t homeassistant/#
homeassistant/sensor/Qh_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"Qh_3c2d1a79cf58","obj_id":"Qh_3c2d1a79cf58","name":"Currently Reactive Returned","dev_cla":"energy","stat_cla":"total_increasing","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"Wh","val_tpl":"{{value_json.Qh}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/Rh_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"Rh_3c2d1a79cf58","obj_id":"Rh_3c2d1a79cf58","name":"Currently Reactive Used","dev_cla":"energy","stat_cla":"total_increasing","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"Wh","val_tpl":"{{value_json.Rh}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/Q_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"Q_3c2d1a79cf58","obj_id":"Q_3c2d1a79cf58","name":"Currently Reactive Returning","dev_cla":"reactive_power","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"var","val_tpl":"{{value_json.Q}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/R_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"R_3c2d1a79cf58","obj_id":"R_3c2d1a79cf58","name":"Currently Reactive","dev_cla":"reactive_power","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"var","val_tpl":"{{value_json.R}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/return_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"return_3c2d1a79cf58","obj_id":"return_3c2d1a79cf58","name":"Currently Returning","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.P}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/returned_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"returned_3c2d1a79cf58","obj_id":"returned_3c2d1a79cf58","name":"Currently Returned","dev_cla":"energy","stat_cla":"total_increasing","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"Wh","val_tpl":"{{value_json.Ph}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/Q3_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"Q3_3c2d1a79cf58","obj_id":"Q3_3c2d1a79cf58","name":"Currently Q3","dev_cla":"reactive_power","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"var","val_tpl":"{{value_json.Q3}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/Q2_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"Q2_3c2d1a79cf58","obj_id":"Q2_3c2d1a79cf58","name":"Currently Q2","dev_cla":"reactive_power","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"var","val_tpl":"{{value_json.Q2}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/Q1_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"Q1_3c2d1a79cf58","obj_id":"Q1_3c2d1a79cf58","name":"Currently Q1","dev_cla":"reactive_power","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"var","val_tpl":"{{value_json.Q1}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/R3_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"R3_3c2d1a79cf58","obj_id":"R3_3c2d1a79cf58","name":"Currently R3","dev_cla":"reactive_power","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"var","val_tpl":"{{value_json.R3}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/R2_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"R2_3c2d1a79cf58","obj_id":"R2_3c2d1a79cf58","name":"Currently R2","dev_cla":"reactive_power","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"var","val_tpl":"{{value_json.R2}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/R1_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"R1_3c2d1a79cf58","obj_id":"R1_3c2d1a79cf58","name":"Currently R1","dev_cla":"reactive_power","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"var","val_tpl":"{{value_json.R1}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/P3_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"P3_3c2d1a79cf58","obj_id":"P3_3c2d1a79cf58","name":"Currently P3","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.P3}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/P2_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"P2_3c2d1a79cf58","obj_id":"P2_3c2d1a79cf58","name":"Currently P2","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.P2}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/P1_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"P1_3c2d1a79cf58","obj_id":"P1_3c2d1a79cf58","name":"Currently P1","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.P1}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/I3_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"I3_3c2d1a79cf58","obj_id":"I3_3c2d1a79cf58","name":"Currently I3","dev_cla":"current","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"A","val_tpl":"{{value_json.I3}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/I2_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"I2_3c2d1a79cf58","obj_id":"I2_3c2d1a79cf58","name":"Currently I2","dev_cla":"current","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"A","val_tpl":"{{value_json.I2}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/I1_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"I1_3c2d1a79cf58","obj_id":"I1_3c2d1a79cf58","name":"Currently I1","dev_cla":"current","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"A","val_tpl":"{{value_json.I1}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/U3_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"U3_3c2d1a79cf58","obj_id":"U3_3c2d1a79cf58","name":"Currently U3","dev_cla":"voltage","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"V","val_tpl":"{{value_json.U3}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/U2_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"U2_3c2d1a79cf58","obj_id":"U2_3c2d1a79cf58","name":"Currently U2","dev_cla":"voltage","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"V","val_tpl":"{{value_json.U2}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/U1_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"U1_3c2d1a79cf58","obj_id":"U1_3c2d1a79cf58","name":"Currently U1","dev_cla":"voltage","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"V","val_tpl":"{{value_json.U1}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/L3_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"L3_3c2d1a79cf58","obj_id":"L3_3c2d1a79cf58","name":"Currently L3","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.L3}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/L2_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"L2_3c2d1a79cf58","obj_id":"L2_3c2d1a79cf58","name":"Currently L2","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.L2}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}
homeassistant/sensor/L1_3c2d1a79cf58/config {"uniq_id":"L1_3c2d1a79cf58","obj_id":"L1_3c2d1a79cf58","name":"Currently L1","dev_cla":"power","stat_t":"currently/one/3c2d1a79cf58/state","unit_of_meas":"W","val_tpl":"{{value_json.L1}}","device":{"identifiers":["C1_3c2d1a79cf58"],"name":"Currently One 3c2d1a79cf58","model":"Currently One","manufacturer":"Stopgap AB","sw_version":"2.4.7"}}

Märkligt att du inte ens får homeassistant/sensor/boot_3c2d1a79cf58/config tycker jag.

Nej, power reset ska inte krävas, jag gör “software” Reset i webbgränssnittet och då publiceras de på brokern.

Ska försöka ordna en firmware som berättar lite mer om vad som pågår i loggen längst ned i webbgränssnittet, återkommer.

Om du behöver komma vidare kan du manuellt skapa sensorerna genom att använda mosquitto_pub och sätta retain-flaggan till true. Det måste dock anses som överkurs… :wink:

Ett annat sätt att kanske komma vidare är att prova tillfälligt med en äldre firmware, t.ex.

eller innan featuren med apparater lanserades,

för att se om den vill discovery-publicera de saknade sensorerna. Det behövs ju bara en gång, så kan man rulla tillbaka firmware sen.

Morning,
Med 2.1.9 får jag det här hela tiden i loggen om det kan vara till hjälp:

skipped cloudState 3358W 2024-02-13T08:57:54+0000

skipped cloudState 3358W 2024-02-13T08:57:53+0000

skipped cloudState 3361W 2024-02-13T08:57:52+0000

skipped cloudState 3358W 2024-02-13T08:57:51+0000

_onReceiveError 2
_onReceiveError 3
_onReceiveError 3
POST 3356W 1 diffs 0 detected
read=00004694, write=0000469B, t=2024-02-13T08:57:50+0000
CRC mismatch, calculated !1656 != !2E6E

Med 1.9.11.3 uppdaterades Domoticz med 7 nya sensorer “xxChangeScorexx” så publicering av nya sensorer fungerar uppenbarligen hela vägen

Tillbaka till 2.4.7 och då ser loggen efter uppstart ut så här men fortfarande ingen boot eller power config. Vad betyder “config /events undefined” ?


GET collector.currently.cloud/api/v1/detect/config/zXVms5szAJ30
GOT 515 appliances 0

  https response 166 bytes success 1

MQTT.subscribed to currently/one/3c2d1a79cf58/cmd/#
MQTT.subscribed to currently/one/all/cmd/#

localMQTT('XXX:XXX@XXX.XXX.XXX.XXX')
Creating MQTT client XXX.XXX.XXX.XXX:1883
_onReceiveError 3
_onReceiveError 3
_onReceiveError 3
_onReceiveError 3
_onReceiveError 3
_onReceiveError 3
_onReceiveError 3
_onReceiveError 3
_onReceiveError 3
_onReceiveError 3
_onReceiveError 3
  https response 29 bytes success 1
CRC calc !2E97 != !62F8
, r=0B1 (F8B1), w=0B6 (00B6)
CRC calc !6029 != !56A6
, r=321 (FB21), w=0B6 (00B6)

_onReceiveError 2
config /events undefined
Browser connected to device /events .

Jag gjorde samma sak med nr 1 och då ser jag i webGUI loggen:

config /events 2024-02-13T13:14:20+0100
Browser connected to device /events .

Nu är vi nog nära förklaringen till utebliven boot config…?

Följer detta med spänning då jag har samma problem. Nybörjare på HA så behöver nog mycket stöd om jag skall få ut några loggar som ni skriver här.
Ligger på senaste FW också men hade igång energiförbrukningen ett tag med denna. Fel se nedan.

Hej,

@Jorgen : Intressant, jag tycker nog jag gjort vad jag kan för att lösa detta. Vad har du för elmätare??

@ola_stopgap : Jag har gjort power reset, factory reset med senaste FW med samma, nedslående resultat.
Nu hoppas jag och @Jorgen att vi, gemensamt, kan komma fram till vad detta beror på.

Hälsn
Torbjörn

Ja, CRC-buggen fixades i 2.4.7, så detta får nog anses väntat med 2.1.9.
Men jag förstår det som att det inte publicerades några saknade sensorer med 2.1.9, right?

Ja, 2.1.9 åstadkom inte dom saknade sensorerna, bara kom 7 nya som jag inte sett förut och inte hade nån användning av. Dom kommer inte med 2.4.7.

Det är browsern som loggar att det kom ett config-meddelande på EventSource:n /events i vilket json-attributet t saknades (dvs tiden), därav undefined.
Jag har inte nån direkt förklaring till varför den saknas, men har svårt att tro att det är relaterat.

Ja, med två fall av samma problem tycker jag det luktar bugg i firmware lång väg.
Buggar är illa men finns alltid där. Regressioner (nya buggar på gammal funktionalitet) är klart värre än så.

Intressant att höra vad @Jorgen har för elmätare, finns det nån anledning till att mätaren kan påverka hur configmeddelanden genereras ?
Jag skulle kunna göra ett spännande test…helt enkelt byta de 2 enheterna jag har mot varandra. Eller är det inte att rekommendera ? Då får vi ju nån sorts kvitto på om det är mätarrelaterat eller inte…
Kanske elbolagen har ändrat nånting i mätarnas FW med tanke på de nya tarifferna som håller på att införas. Bara en fundering…

Intressant förslag, men det kommer ställa till det ordentligt i historiken om du byter enheter mellan elmätarna.
Bättre då att börja med att kontrollera vad respektive elmätare skriver på HAN-porten föreslår jag.

Har en Sagemcom T211 elmätare. Men allt har fungerat klockrent med sensorn och HA energihistoria och allt. Men slutat efter några omstarter av laptop med HA och sensorn.
Kan man kontrollera enkelt om sensorn visar/levererat total energi?

Telnet har jag koll på.
Det här visade Currently lådan vid inloggning