Detekteringsalgoritm för apparater

När matchar en transition?


När deviation mellan två avläsningar är mindre än delta / 20 räknas det som att en diff har inträffat.
Det kräver också att de två avläsningarna innan delta (på baslinjen) har en deviation mindre än delta / 20.

Enhetens “fönster” för varje fas (aktiv/reaktiv och trefas) är 8 avläsningar brett, vilket för elmätare som skickar ut ett telegram / 10s betyder 70s historik.

Förändringar med sadelpunkt

Om en förändring mattas av på mitten kan man kalla det för att den har en sadelpunkt.


delta1 ger upphov till en diff om deviation1 < delta1/20.
delta2 ger upphov till en diff om deviation1 < delta2/20 AND deviation2 < delta2/20.