Exporterad energi

Från appversion 1.9.0 visas gröna staplar för exporterade kWh. Det är förändringen på mätarens OBIS-värde 1-0:2.8.0 Mätarställning Aktiv Energi Inmatning som är källan till detta värde.

Kostnadsvärdet tar också hänsyn till exporterad energi, dvs kostnaden för given timma är

timpris * (dWh - dPh)

där dWh är importerad energi och dPh är exporterad. Notera att kostnaden därmed kan bli negativ för en given timma där produktionen överstiger konsumtionen.