Strömstyrka per fas

Från version 1.9.0 kan man se respektive strömstyrka (A) per fas i realtidsgrafen, tillsammans med nuvarande total effekt (W).

Hej Angående strömstyrka per fas så saknar jag 2 saker i appen

 1. Realtidsvisning i siffror. Diagrammets skala gör det svårt att läsa av värdena. även när man “släcker” kurvan för effekten.
 2. Strömstyrka per fas i historiken.
1 Like

Strömstyrka med siffror i realtid är tydligt, och det får vi fundera på hur det kan visas.

Strömstyrka per fas i historiken får du gärna utveckla. Är det t.ex. maxvärde per timma/dag/månad du vill visa i historiken?

förslag :bulb:: under aktuell effektförbrukning (om man fyller i värdet på sina huvudsäkringar kan man få en fin grön-gul-röd indikering precis effekten :wink:), eller som ett eget “kort” (swipe höger få en sida med bara ström).

Bra fråga, “tänkte-inte-på-det” :laughing: Maxvärde per timme skulle jag tycka var användbart. Funderar på om medelvärde över dygn är intressant men jag tror inte det. Varför jag jagar just strömmen är för att vi ska installera en keramikugn i villan. Då blir det till att hålla koll på strömstyrkorna. Om man kunde ställa in ett gränsvärde och få en logg i historiken när den överskrider kanske också är en lösning. Men det är lite knepigt att hantera om inställningen blir galen med hysteresen, om man inte har en fast sample frekvens t.ex. varje minut.

Hej! Såg i appen att det blivit tydligare med strömstyrka per fas. mycket uppskattat, tack för det!
Jag har några frågor gällande det:

 1. Siffrorna för strömstyrkan visas inte om man inte trycker någonstans i grafen. Jag hade önskat att de var synliga och uppdaterades automatiskt precis som effektvärdet.
 2. När man öppnar appen och trycker på aktuell förbrukning och får fram graferna över aktuell förbrukning så visas effekten för den senaste timmen i grafen, men i grafen för strömstyrkan per fas är det tomt. Det ritas upp allt eftersom tiden går men det hade varit snyggt att få med faserna för senaste timmen där också. Om skärmen låser sig fast när appen är aktiv får man dessutom hål i grafen för strömstyrka.
 3. Finns det något knep för att pricka rätt när man vill se detaljer för en effektspik i graferna? jag har svårt att träffa rätt med fingret. jag har försökt att hålla nere fingret och “slidea” men det fungerar inte, det går heller inte att “zooma” grafen.

Förstår att det här ämnet och mina behov kanske inte är det huvudsakliga värdet av den här produkten, men jag hoppas det är värdefullt med återkoppling från användare. Även om det kanske är svårt att realisera.

1 Like

Hej och tack för konstruktiv feedback!

 1. Fullt möjligt att lägga till
 2. Strömstyrka i realtid hämtas bara lokalt när du är hemma, dvs inte från servern för senaste timman
 3. På iOS går det att hålla nere och dra cursorn till rätt realtidsvärde. Har inte testat just det på Android. Är det Android du kör?

Hälsningar
Ola på Currently

Hej,

 1. OK!
 2. Misstänkte det var nåt sånt.
 3. Jag kör iOS. OK, testade igen och det fungerar. Man är tvungen att först trycka en gång för att få dit den vertikala linjen och sedan hålla ner fingret och dra linjen bort en bit och sedan tillbaka till det område man vill se, det var lite klurigt… Och det funkar bara om man gör det på effektgrafen inte i grafen med strömstyrkan.