Var ställer jag in MQTT broker?

MQTT-setting har försvunnit från appen. Var ställer jag in min MQTT broker URL?

I väntan på att inställningen kommer tillbaka i appen, ställ in din MQTT broker via webb-interfacet, t.ex. på http://10.0.1.18/

Formatet är username:password@broker_hostname:port där port default är 1883.

Det är löst i version 1.7.0 av appen. Där finns det i Settings → General