VEAB (Växjö Energi) Shenzhen Star STZ351 - Får CRC mismatch på varje meddelande

Jag har en Shenzhen Star STZ351 från VEAB (https://www.veab.se/globalassets/dokumentarkiv/manualer-och-skotselrad/anvandarmanual-elmatare-3-fas.pdf) och har fått HAN-porten aktiverad och ser data om jag telnet:ar till min C1.

▒▒u▒▒\2MSZ314X

1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(231127210955W)
0-0:96.1.1(373335393939323534333030333938383933)
1-0:1.8.1(008490.838*kWh)
1-0:1.8.2(000000.000*kWh)
1-0:2.8.1(000000.000*kWh)
1-0:2.8.2(000000.000*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.8.0(008490.838*kWh)
1-0:2.8.0(000000.000*kWh)
1-0:3.8.0(000001.381*kvarh)
1-0:4.8.0(002606.657*kvarh)
1-0:1.7.0(03.240*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
1-0:3.7.0(00.000*kvar)
1-0:4.7.0(00.218*kvar)
1-0:99.97.0(10)(0-0:96.11.63)(231016072716W)(6)(231016072716W)(5)(231016072716W)                                                                               (4)(231016065945W)(3)(231016065945W)(2)(231016065945W)(1)(221115144212W)(6)(2211                                                                               15144212W)(5)(221115144212W)(4)(221115143605W)(3)
1-0:32.32.0(00000)
1-0:52.32.0(00000)
1-0:72.32.0(00000)
1-0:32.36.0(00000)
1-0:52.36.0(00000)
1-0:72.36.0(00000)
0-0:96.13.0(30303030303030303030303030303030)
1-0:32.7.0(235.3*V)
1-0:52.7.0(230.8*V)
1-0:72.7.0(237.0*V)
1-0:31.7.0(001.5*A)
1-0:51.7.0(010.5*A)
1-0:71.7.0(002.2*A)
1-0:21.7.0(00.290*kW)
1-0:41.7.0(02.422*kW)
1-0:61.7.0(00.527*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(00.000*kW)
1-0:23.7.0(00.000*kvar)
1-0:43.7.0(00.057*kvar)
1-0:63.7.0(00.000*kvar)
1-0:24.7.0(00.181*kvar)
1-0:44.7.0(00.000*kvar)
1-0:64.7.0(00.094*kvar)
!4CF1
▒▒u▒▒\2MSZ314X

1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(231127210956W)
0-0:96.1.1(373335393939323534333030333938383933)
1-0:1.8.1(008490.839*kWh)
1-0:1.8.2(000000.000*kWh)
1-0:2.8.1(000000.000*kWh)
1-0:2.8.2(000000.000*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.8.0(008490.839*kWh)
1-0:2.8.0(000000.000*kWh)
1-0:3.8.0(000001.381*kvarh)
1-0:4.8.0(002606.657*kvarh)
1-0:1.7.0(03.241*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
1-0:3.7.0(00.000*kvar)
1-0:4.7.0(00.220*kvar)
1-0:99.97.0(10)(0-0:96.11.63)(231016072716W)(6)(231016072716W)(5)(231016072716W)                                                                               (4)(231016065945W)(3)(231016065945W)(2)(231016065945W)(1)(221115144212W)(6)(2211                                                                               15144212W)(5)(221115144212W)(4)(221115143605W)(3)
1-0:32.32.0(00000)
1-0:52.32.0(00000)
1-0:72.32.0(00000)
1-0:32.36.0(00000)
1-0:52.36.0(00000)
1-0:72.36.0(00000)
0-0:96.13.0(30303030303030303030303030303030)
1-0:32.7.0(235.3*V)
1-0:52.7.0(230.9*V)
1-0:72.7.0(236.7*V)
1-0:31.7.0(001.5*A)
1-0:51.7.0(010.4*A)
1-0:71.7.0(002.2*A)
1-0:21.7.0(00.296*kW)
1-0:41.7.0(02.418*kW)
1-0:61.7.0(00.526*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(00.000*kW)
1-0:23.7.0(00.000*kvar)
1-0:43.7.0(00.055*kvar)
1-0:63.7.0(00.000*kvar)
1-0:24.7.0(00.182*kvar)
1-0:44.7.0(00.000*kvar)
1-0:64.7.0(00.094*kvar)
!AFDD

Någonting ser inte riktigt rätt ut med första raden i varje meddelande vilket jag misstänker är orsaken till att webgränssnittet och /events rapporterar CRC mismatch för varje meddelande.

id: 23531
event: status
data: online

retry: 2000
id: 23531
event: config
data: {"id":"c0cc1e79cf58","v":"2.1.9","m":"ALL","ssid":"Jeff","localIP":"192.168.1.21","mqtt":"currentlyone:currentlyone@homeassistant.local","name":"Currently One","imps":1000,"crc":"verify","autoFota":"auto","pullup":"internal","t":"2023-11-27T21:35:05+0100","rr":"SW","rssi":-81,"txPwr":76}

id: 23723
event: log
data: 
data: read=00006E16, write=00006E1D, t=2023-11-27T21:35:03+0100
data: CRC mismatch, calculated !5C0F != !DE87

id: 24722
event: log
data: 
data: read=000072ED, write=000072F4, t=2023-11-27T21:35:04+0100
data: CRC mismatch, calculated !E838 != !6AB0

Efter några minuter av detta startar C1:an om och fortsätter på samma spår.

Stänger jag av CRC (kryssar i CRC disabled i webgränssnitet) så får jag värden för power och energy plus meddelanden till min mqtt-server (och Home Assistant). Däremot får jag istället en hel del rader med

id: 96057
event: log
data: 
data: _onReceiveError 2
data: _onReceiveError 3
data: _onReceiveError 3
data: _onReceiveError 3
data: _onReceiveError 3
data: _onReceiveError 3
data: _onReceiveError 3
data: POST 2950W 0 diffs 0 detected

och _onReceiveError i webgränssnittet.

Har också några enstaka spikar i förbrukning som inte är rimliga men de avfärdar jag tillsvidare =)

Har ni något hum om vad som kan vara fel eller om det är någonting jag bör testa?

Hej.

Har du även blink in till din Currently One så pröva först med att blockera det.

Det är ju en klar fördel att kunna använda CRC.
Utskicket skall normalt inledas med “/”. T.ex: /LGF5E360
Frågan är: Förvanskas inledningen av meddelandet pga den föregående “tystnaden” (resten set ju bra ut) eller är det andra start-tecken?

Visar Telnet samma tecken i inledningen med “Internal pullup disabled” vald i webbgränssnittet?

Det behövs en log-file från Telnet för att kunna tolka de första bitarna/tecknen i meddelandet.
(Session Logging med “All session output” i PuTTY)

Mvh.
Sören

1 Like

Hej!

 • Det är känt att den mätaren inte kommer överens med Currently One om vad rätt CRC är, så disable det i webbgränssnittet :+1:
 • När det kommer till _onReceiveError, testa gärna Firmware 2.2.7.5 (timeout, minPower and RxBufferSize) som bör adressera det.
 • 2.2.7 gör också en ansats på spikar orsakade av BLINK eller ströljus…

Notera: för att kunna hoppa till eget val av firmware, kryssa i Auto FOTA disabled i webbgränssnittet först, för annars rullas din enhet tillbaka till 2.1.9 f.n.

Hälsningar
Ola på Currently

1 Like

Jag kör enbart med HAN så förhoppningsvis läser inte blinksensorn in något (C1 sitter i elskåpet och verkar inte ha några problem att nå nätverket).

Med 2.2.7.5 får jag enstaka _onReceiveError och fel vid anslutning till collector.currently.cloud men den lyckas oftast ansluta.

id: 781706
event: log
data: 
data: _onReceiveError 2
data: serialEvent1 OVERFLOW 89(120)

och

COULD NOT CONNECT to collector.currently.cloud
 https _connectFailures=1, backoff now 1024ms

_onReceiveError 2
serialEvent1 OVERFLOW 89(120)

COULD NOT CONNECT to collector.currently.cloud
 https _connectFailures=1, backoff now 1024ms

Avläsningen fungerar iaf med CRC avslaget så jag är nöjd, tack för snabbt svar!