Android App ingen kontakt med enhet

Jag ser att min enhet lever genom http:// och webbläsare. Kör BLINK mode. Men via appen får jag ingen kontakt. När appen ska verifiera förbindelsen efter att nätverket konfigureras kommer bara meddelande om att “enheten inte ser några blink”. Vad kan det bero på? Kan inte heller öppna förbindelse via Telnet om det kan ha något med saken att göra…

Appen måste vara på samma subnät / WiFi som enheten när förbindelsen ska verifieras.
När appen har konfigurerat enhetens WiFi kopplar den ned från CurrentlyOne och kopplar upp sig mot sitt “vanliga” WiFi, vilket inte sällan är ett 5 GHZ WiFi. Så länge det nätverksmässigt är samma subnät som det konfigurerade 2.4GHz WiFi ska det inte innebära problem.
Du kan alltid prova att avbryta när du kommit till verifieringssteget, eller när den misslyckats verifiera - inställningarna är redan gjorda.

Gällande telnet så måste jag fråga om du inte kan ansluta, eller om det gick att ansluta men det kommer ingen data?
På telnet kommer bara den data som läses från HAN-porten (115200kbit/s, 8N1), dvs ingen data om du kör BLINK mode.

“samma subnät”?? Jag jobbar i det här sammanhanget med ett 2,4 GHz mesh-WiFi-nät med 4 noder. Betraktar Currently-enheten de olika mesh-noderna som olika subnät?
Vid konfigurering av enheten är både enheten och appen sannolikt uppkopplad mot samma mesh-nod. Konfigureringen av enhetens nätverk funkar helt OK och en normal IP-adress tilldelas. Men “kontrollsteget” där appen verifierar förbindelsen misslyckas alltid. Men appen visar ändå “ansluten” och vissa märvärden börjar visas. Elmätare och enheten är i en hörna av källaren där man normalt inte vistas. När man flyttar sig runt i fastigheten med mobilen/appen så visar appen ganska snart “Ingen anslutning”. Gör man samma förflyttningar runt i fastigheten med en bärbar dator uppkopplad via http funkar uppdatering av effekförbrukning normalt när man slår av och på olika elförbrukare. Vad säger detta scenario??

1 Like

Glöm mitt senaste inlägg! Jag har upptäckt vad “Ingen anslutning” betyder och hur man kommer vidare. Jag har letat efter ett icke-existerande problem!! Jag har blivit total-lurad av ordalydelsen i meddelandet och avsaknad av beskrivning av hur appen fungerar!

1 Like

Toppen! Dela gärna med dig av hur du kom vidare, det kanske kan hjälpa framtida användare :slightly_smiling_face:

Jag råkade av en händelse svajpa nedåt från den översta sektionen på hemskärmen (skärmen med huset), sektionen som ska visa det momentana effektuttaget. Då försvann plötsligt “Ingen förbindelse” för att bytas ut mot “Nyss”. Sedan, återigen av en slump, upptäckte jag att om man “duttar” på översta sektionen så dök det upp en form av stapeldiagram över effektuttaget senaste timmen. För att se det momentana effektuttagen vid ett visst tidsögonblick ska man alltså svajpa nedåt på den översta sektionen. Och upprepa varje gång man vill göra en ny mätning. Osv., osv… Strunta i vad det står för “status” för den verkar helt meningslös.
Därmed är jag hyfsat nöjd för det var mitt primära mål. Däremot har jag fortfarande inte knäckt nöten om hur man ska få värden på skärmen för energiåtgång (den mittre ikonen). Efter omstarten i morse visas endast två staplar, för timmarna 11-12 och 12-13. Övriga timmar inget alls. Tidigare dagar samma sak, någon enstaka stapel här och där. Någon idé om hur man kan få staplar för alla timmar???
Nu har jag lagt 4 dagar av trial&error för att nå så här långt, så tålamodet börjar tryta. Men heder för utmärkt snabb support. Utan den hjälpen hade det blivit en given reklamation. Men jag förstår inte varför det inte finns en beskrivning av appens olika resultatskärmar!!!

1 Like

Nu på morgonen fanns även resultat på “dygnsskärmen” komplett från senaste omstarten av enheten förmiddagen före! Verkar som att det är någon process som startar vid midnatt!?!

Jag tror det är något som strular med direktkontakten mellan din app/telefon och enheten. Det betyder att appen inte får någon realtidsdata strömmat, utan måste hämta den från servern. Hämtar från servern gör appen dels vid start, men även om man gör swipe-down-to-refresh, vilket är relativt vanligt beteende i mobilappar.
Gissningsvis är det något med hur mobilen kopplar sig till meshnätverket eller nån detalj i själva meshen som strular, t.ex. att Bonjour/mDNS inte är påslaget. Appen använder Bonjour för att upptäcka enheten.

Status visar hur lång tid som har gått sedan appen tog emot data, så med fungerande direktkontakt visar den alltid Nyss.

Slutligen till historiken över energiförbrukning. Det finns en del buggar kvar i appen, så jag föreslår att du startar om appen och ser om det gör att du kan ladda din förbrukningsdata från servern. En titt i databasen säger att sedan igår morse ska du ha data timme för timme.

1 Like