Firmware 2.2.7.6 (skip blink HA sensors if HAN mode only)

Firmware version 2.2.7.6 is now public (on Auto), and contains the following fixes since 2.2.7.5:

  • do not discover-publish sensor.bW and bWh if HAN mode only

url: https://collector.currently.cloud/firmware/one/device-2.2.7.6-esp32v1.bin
md5: 1d8738a37ecb179dca72fb0cb25f4daa

Hej,
Uppgraderade till V11.2 på Home Assistant i morse och är på 2.2.7.6 men problemet finns kvar. Gjorde en omstart av HA men det hjälpte inte.

Logger: homeassistant.helpers.template
Source: helpers/template.py:2256
First occurred: 15:00:25 (102 occurrences)
Last logged: 15:04:40

Template variable warning: ‘dict object’ has no attribute ‘bW’ when rendering ‘{{value_json.bW}}’
Template variable warning: ‘dict object’ has no attribute ‘bWh’ when rendering ‘{{value_json.bWh}}’

Hej,
bW och bWh-sensorerna är discovery-publicerade med retain-flaggan satt, så du behöver tyvärr manuellt radera dem för att sluta få felmeddelandet i loggen.

Fixen i 2.2.7.6 innebär bara att de inte publiceras på nytt.

Ok, tog bort dom med MQTT Explorer och de verkar inte ha kommit tillbaka.

Tack!

1 Like