Gamification: Savings score vid timpriser (1.8.0)

Om du har timpris valt, så kan du från 1.8.0 se din kostnadsbesparings-poäng!

Den visar hur väl du förskjutit förbrukningen till de billigare timmarna och räknas ut enligt

score = 100 * (fixedkostnad - dygnskostnad) / fixedkostnad

där

fixedkostnad = dygnsförbrukning * dygnsmedelpris

1 Like

Kul funktion.
Vore intressant om man kunde jämföra mot en förbrukningsprofil för månadsrörligt istället för det aritmetiska medelvärdet. Min gissning är att en vanlig profil tappar 10-20p per dag.

1 Like

“Score” blir inte meningsfullt vid negativa spotpriser med nuvarande implementation.
Kan det gå att få lägga in ett ett par användardefinierade konstanter; A, B, så att priset istället räknas som

Pris=(spotpris+A)*B

A är då en konstant som motsvarar ett påslag och B en faktor som motsvarar skatter. Standardvärde på A=0 och B=1 vilket ger samma resultat som nuvarande beräkning av Score.

Hej @optimizer ,
vi har fått blandad feedback på hur värdefull denna “Score”-feature är, så i väntan på beslut om den ska vara kvar kommer vi sannolikt inte förbättra den.

Hälsningar
Ola på Currently

Hej Ola!
Fördelen med poängberäkningen är att den är lätt att förstå. undvik att krångla till den.
Utveckla gärna appen genom att göra funktionen mer synlig. Dom små symbolerna är inte helt enkla att förstå eller vad dom gör.
Vore också trevligt med inbygd “bruksanvisning/hjälp-funktion”
Claes

1 Like