Generella frågor om appen och funktioner

Jag installerade min Currently One häromdagen och har lite frågor gällande appen.
Som jag förstår så får jag bara upp hur belastningen ser ut på faserna när min telefon är på samma nätverk? För jag kan iaf inte se senaste timmarnas fas belastning då min telefon har varit avstängd men jag kan se totala effekten.

Noterade även ett tillfälle igår som jag tror var över ett 10 minuters spann. Vi har 3-fas (som är oerhört obalanserad) och jag noterade på fas 2 att vi låg över 20A vilket är den säkring som sitter i. Säkringen slog inte ifrån och hylsan var inte ens varm till den vilket jag anser att den borde varit isf. Kan de vara en bugg? Kör via P1 uttag på en Landis+Gyr E360 LTE

Går det någonstans att se min historiska förbrukning längre än 1h tillbaka eller måste man själva mappa upp mot mqtt och sedan spara undan den?

Såg att man kunde skapa egna produkter och sedan lägga till. Noterar att man bara kan lägga till nya modeller inte nya märken så som Panasonic, Philips mm. Kommer det någon funktion för det med?

Hej Gustav,
fasströmmarna lagras inte på servern, utan de skickas bara lokalt till din telefon (eller annan lokal klient).

Huvudsäkringarna är tröga säkringar, så det ska rätt mycket till för att de ska lösa ut. När den blir varm vågar jag inte kommentera på…

Historisk realtidsförbrukning får du spara själv (av kostnadsskäl på Currentlys sida) om inte senaste timman är tillräcklig. Vi hade initialt planer på en premium subscription som ger tillgång till all data varifrån som helst, men intresset för allt som stavas subscription har varit svalt. Snarare ett rött skynke.

Nya brands kan du lägga till på https://my.currently.one genom “Add new Model” utan att först ha valt ett befintligt brand. Då är den rutan tom för att fyllas i av användaren.
Håller med om att det inte är tydligt eller uppenbart.

Hälsningar
Ola på Currently

1 Like

Tack för svar. Läste på lite och de beror på flera olika faktorer förstår jag nu. Att det sedan även är kallt ute kan ju säkert påverka att man kanske inte känner att de är varma heller.

Har några följdfrågor:

Du skriver att den bara skickas lokalt till min telefon. Är tanken då att om jag stänger ner appen och sedan startar den igen att tidigare fasbelastning som är registrerad i appen försvinner?

Den gula/gråa elsymbolen längst upp, säger den när jag är på samma nät som mätaren?
Jag upplever problem med att den tappar kontakten oavsett om jag är på samma nät eller inte till och från.

Som du ser på nedan bild så så hade jag data för faserna fram till 08:48. Sedan hade jag ett samtal som varade i ca 12min där ingen data för faserna lagrades.
Du ser även i grafen att förbrukningen inte finns då det bara är ett rakt streck trots att jag har wifi koppling.
Efter samtalet var nerkopplat kollade jag i appen. Effekten kom, men ingen fas data trots att jag var på samma wifi nät.
Försökte dra ner och refresha i appen men “elsymbolen” var fortfarande grå. Väntade en stund och gjorde refresh igen men ingen skillnad.
Efter 1 min så bytte jag app och testade andra som krävde lokal access som funkade fint.
Gick tillbaka till Currently appen men fortfarande grå symbol. Stängde ner den och öppnade den igen då börjar den hämta data, men den tidigare fasdatan den hämtat är raderad.
Även data för förbrukningen under mitt samtal som ska lagras hos er har jag inte fått in i appen. Det är fortfarande ett rakt streck bara.

Den sista delen där effekten visas som ett långt streck är där mitt samtal var:
Bild 1

Denna bild visar efter att jag stängt ner appen helt och sedan startat den igen.
Bild 2

Har varit hemma hela tiden och suttit på samma nät.

Sedan fann jag även detta fenomen vid annan tidpunkt idag:
Bild 3
Här ser du att effekten är ett långt streck. Strax innan detta streck så ligger jag på över 4000.

Efter att jag stängt ner appen helt och sedan öppnat den igen så laddas in den uteblivna datan in som du ser. Samt att den visade 4000 strax innan det raka strecket nu ligger samma punkter på under 4000 om jag inte har helt fel.
Bild 4

Eller läser jag graferna fel?

Får posta bilderna 1 och 1 då jag bara få embeddad en bild i taget:

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Hej,
realtidsdatan med fasströmmar finns bara att hämta lokalt; antingen lyssnar appen på dataströmmen eller publiceras den till din mqtt-broker.
Appen sparar inte någon data persistent i din telefon, utan håller bara upp till den senaste timman i minnet. Startar man om appen är det minnet inte kvar. När appen är i bakgrunden (t.ex. under samtal) kan den hamna så djupt att den inte ens får lyssna på dataströmmen, vilket orsakar luckor i fasströms-grafen.

Från servern kan man hämta senaste timmans realtidseffekt (endast total effekt, ej per fas). Gör man swipe-down-to-refresh hämtas senaste timman och ett försök att koppla upp direkt mot enheten lokalt, om den är nedkopplad. Uppkopplad direktförbindelse mellan app och enhet indikeras med en gul blixt.

Det gula strecket i bild 2 mellan 08:48 och 08:57 är ett streck för att din enhet inte kunde skicka någon data till servern. Detta avbrott fick enheten att starta om 08:57, och därifrån kom det in data.
Dessvärre syns det från servern ingen anledning till varför kontakten bröts.

Hoppas det förklarar varför graferna ser ut som de gör i ditt fall.

Hälsningar
Ola