Hur installerar jag Currently One på min elmätare?

Om du har en elmätare med HAN-kontakt är det bara att stoppa i RJ12-kabeln!

För blinkande elmätare ska “ögat”, som finns innanför det något större hålet i botten av enheten, hamna framför den blinkande LED:en märkt t.ex. 1000 imps/kWh.
Här är ett sätt att gå tillväga:

  1. Ta fram monteringsmallen och fästkuddarna från boxen. Ta bort skyddspappret från den ena fästkuddens ena sida.

  2. Håll mallen så att mätarens blinkande LED är mitt i hålet av mallen

  3. Fäst mallen med fästkudden, så att den blinkande LEDen fortfarande är mitt i hålen

  4. Sätt den andra fästkudden antingen ovanför eller under den andra, på avsedd bortklippt plats i mallen, så att den fäster helt i mätaren

  5. Stoppa i sladden i enheten innan du fäster enheten vid mätaren.

  6. Fäst enheten vid mätaren så att den passar över mallen. Då har du fått den på rätt plats!

Se även denna video för ett exempel.