Hur konfigurerar jag för min elmätare med transformatorkonstant?

I webbinterfacet finns en setting för imps/kWh (för blinkande LED-pulsen).
Om din mätare har en HAN-port används denna setting från firmware 2.1.4 för att bestämma transformatorkonstanten tc enligt

imps/kWh = 1000/tc

och har defaultvärdet 1000, dvs tc_default är 1.0

Exempel: Om du vill konfigurera konstanten 40, mata då in 1000/40 = 25 i settingen för imps/kWh.

Fråga från den okunnige, vad ska jag ha transformatorkonstanten till rent praktiskt?

Sannolikt inte till något. Vanligtvis är konstanten 1, och då är datan som kommer från elmätaren den verkliga.

För serviser över 80A används externa strömtransformatorer för mätning istället för direktmätning i mätaren. Där är en omsättningskonstant, tex 200A ger 20A genom mätaren, som sedan räknar om det till faktisk förbrukning. Normalt ger HAN fortfarande rätt värden men det finns gamla mätare där det inte fungerar rätt och man får då räkna om externt istället.

/M