Hur konfigureras Default elpris för att räkna med moms, skatt och avgifter?

Från Mobile App version 1.17.0 kan man konfigurera Default elpris att inkludera moms, skatt och avgifter ovanpå det “råa” energi-timpriset.


Det man kan spela med är “momsfaktor” och “extra” ovanpå “rawPrice” där

totalPrice = rawPrice * factor + extra

I Sverige är factor vanligtvis 1.25, eftersom momsen är 25%.

Om man vill räkna in energiskatten på 42.8 öre/kWh (exklusive moms) så ange
extra som 42.8 * 1.25 = 53.5
Vidare vill du kanske även ta med din överföringsavgift, så plussa då på ca 12 öre till på extra.

Extra för några elnät i Sverige

Elnät Energiskatt Överföringsavgift Summa exkl. moms Moms Extra
C4 Elnät 42.8 10.26 53.06 13.265 66.325
E.ON Malmö

Tack och snyggt!!! :slight_smile: