Hur ser det ut i appen med solanläggning?

Hur ser appen ut med solanläggning och när man exporterar el?

I nuvarande version av appen, 1.8.0, visas bara ev. export i effektgrafen (W). Ett exempel:

I nästkommande version, 1.9.0 kommer även historisk export visas som staplar, något som liknar detta:

Jag skulle tro att 1.9.0 kommer ut i App Store / Google Play senare denna veckan (v18).

1 Like