Integration med Home Assistant

Hej! Integrationen via HA fungerar bra vilket är kul! Försöker hitta en input som innehåller daglig förbrukning, men hittar bara currently_used vilket verkar vara totalen sen jag installerade enheten?

Energy Dashboard i HA kommer ge dig de aggregaten om du anger Currently Used som en source