iPhone: gör det möjligt att lägga till enhet via namn/IP

Bonjour verkar inte fungera på mitt nätverk. (UniFi network)
Vore det möjligt att kunna registrera en enhet i appen via IP/nätverksnamn istället?

Registreringen av en enhet sker endast via servern, för att man inte ska kunna stjäla och använda nån annans enhet. Ofta sitter ju elmätaren i ett skåp på utsidan av huset, så relativt tillgängligt.

När man sedan startar appen, så kopplar den upp direktförbindelsen m.h.a. Bonjour i första hand, därefter prövar appen koppla upp direkt mot enhetens lokala IP-adress, vilken enheten har skickat till servern när den startar. Notera, inte någon publik IP-adress som kan användas för tracking, utan endast den lokala.

Så om appen är på samma lokala nätverk som enheten, så ska den koppla upp även om inte Bonjour funkar.