Mätningen slutade fungera några månader sen, försöker att fixa det

Mätningen slutade fungera ~okt-nov 2023 nu undersöker jag. Enheten är 28b01879cf58

Symtom:

 • Mätning i Home Assistant är helt noll. Det fungerade före okt-nov 2023 och sedan en dag bara stannade.
 • Mätning i appen är enstaka kWt per dag, men mitt hus använder såklart mer.
 • Currently1 status ändras ibland offline/online men det verkar alltid ha hänt tidigare när mätningen fungerade.
 • Enheten glömmer MQTT-inställningen vid omstart ibland

Checklista:

 • Uppgraderat firmware till 2.5.8 (men nu verkar den ha återställts till 2.4.9 efter omstart och omladdning av sidan)
 • BLINK/HAN inställd på HAN, ingen pulsavläsning
 • HAN-port aktiverad i Ellevio
 • MQTT i Currently1 fungerar och lösenordet är korrekt.
 • Ökad wifi-överföringseffekt till max 19 dbm
 • Jag observerar MQTT-köer och jag kan se att konfigurationen uppdateras, offline/online ändras ibland, “progress/v” värdet ökar stadigt, men data publiceras inte.

Hej,
fantastisk felrapport, väldigt tydlig och enkel att felsöka :star_struck:

 • För att manuellt uppgradera till annan version än public firmware, så måste man kryssa i Auto FOTA disabled för att den inte ska hoppa tillbaka av sig själv.
 • När man nedgraderar firmware från 2.5.x till 2.4.z så kan inte enheten längre läsa sina MQTT-inställningar. Uppgradera ska gå bra, liksom att återkomma till 2.5.x, så det förklarar en del av dina problem.

I övrigt ser angiven enhet ut att kunna funka korrekt, WiFi RSSI ligger på fina -66dB och HAN-porten är aktiv.

mvh Andrea

Jag har kommit på hur uppdateringen fungerar, tack vare dig.
Jag har två wifi-punkter i mesh, ibland väljer den den närmaste, men oftare den bortre, så den kan visa RSSI -80 eller -55 ibland.
Nu har den fastnat i “BROWN_OUT”-status och jag tittar på hur jag ska ge extra kraft. Det finns bara ett eluttag nära och det är taget.
telnet i enheten visar när som helst inga HAN-data

P.S. Jag har anslutit ett litet USB-power nu, och det skickade fortfarande inget meddelande till MQTT. Webbgränssnittet fungerar. MQTT ip, port och lösenord finns på plats.

P.P.S. Gjorde en fullständig återställning, tills den fasta blå lysdioden, och när enheten läggs till igen i appen, stannar den vid “Could not receive data from the HAN port”. Försöker inaktivera och återaktivera HAN-porten i Ellevio en gång till. Kontaktat Ellevio med en fråga om HAN porten som inte fungerar.

Just nu kommer ingen data in över HAN. Ingen data kommer ut till MQTT. Enheten är online. Ellevio vill ha ett foto av mätaren och av enheten för att eskalera HAN-utredningen. Skulle vara bra för att eliminera risken för en trasig kabel och en trasig enhet innan jag fortsätter med det. Enheten var ett fynd köp det fungerade i flera månader innan det blev tyst.

Eftersom HAN-porten har gett data ifrån sig tidigare, bör du kontrollera
Disable internal pullup som ej ska vara ikryssad för Ellevios elmätare.

mvh Andrea

Pull up varit alltid av, aldrig på.

Kan jag vidta andra diagnostiska åtgärder? Kontrollera att kabeln inte är skadad (jag kan prova med en enkel testare)? Kontrollera att HAN-porten är aktiv (förutom att kontakta Ellevio)? Byta ut enheten mot en ny (jag skulle hellre betala än att fortsätta spendera tid på en potentiellt skadad enhet)?

Hej gjorde samma misstag när jag skulle testa 2.5.8 och glömde stänga av automatisk FOTA. Därför tappade jag MQTT inställningarna och nu kommer jag inte tillbaka.

Allting verkar fungera mot mätaren för jag får data i appen.
Loggen i enheten ger mig följande meddelanden:

MQTT.connect(one_63867_0cdd1e79cf58, currently:**9@core-mosquit
ERROR localMQTT: -3 LWMQTT_NETWORK_FAILED_CONNECT
returnCode localMQTT: 0

GET collector.currently.cloud/api/v1/detect/config/muriJ3fXMlGj
GOT 0 appliances 0

MQTT.connect(one_3866_0cdd1e79cf58, currently:**9@core-mosquitt
ERROR localMQTT: -3 LWMQTT_NETWORK_FAILED_CONNECT
returnCode localMQTT: 0
https response 166 bytes success 1

localMQTT(‘currently:currently@core-mosquitto’)
Creating MQTT client core-mosquitto:1883
https response 29 bytes success 1
config /events undefined
Browser connected to device /events .
Browser lost connection to device.
restart api

Och brokern får detta:

Message 64 received on currently/one/0cdd1e79cf58/config at 20:48:
{“id”:“0cdd1e79cf58”,“v”:“2.4.9”,“m”:“HAN”,“stat_t”:“currently/one/0cdd1e79cf58/state”,“cmd_t”:“currently/one/0cdd1e79cf58/cmd”,“t”:“2024-04-15T05:23:10+0200”,“rr”:“BROWN_OUT”,“progress_t”:“currently/one/0cdd1e79cf58/progress”,“rssi”:“-53”,“txPwr”:“60”}

Message 63 received on currently/one/0cdd1e79cf58/status at 20:48:
offline

Jag får inga mer mqtt meddelanden.g kör home assistant med mosquitto addon som broker.och mqtt integrationen.
Jag har bytt lösenord och password i home assistant users och satt samma i currentlyOne eneheten.

kan vi ha samma fel? eller är det bata jag som klantat mig?

Edit:
Kom på att jag inte har namnupplösning hemma :man_facepalming:. Bytte hostname till IP adressen och nu fungerar det både med 2.4.9 och 2.5.8.

3 Likes

@ekson Problemet kan helt och hållet relateras till ditt. Men min enhet slutade fungera för många månader sedan utan en uppgradering (eller kanske uppgraderades den automatiskt då).

Jag har eskalerat problemet med Ellevio och de bekräftade att HAN-port verkar fungera på deras sida.
Går vidare med retur och byte på m.nu.

Fick igår en ersättningsapparat från m.nu (också det var Fynd) och satte upp den i morse.
Ändrade enhets-ID i hemassistent, och hej, det fungerar!
Så det var något med HAN-portläsarkretsar.
Även ny ersättningsenhet kommer med en mycket kortare kabel, jag behåller den gammal.
image

1 Like