Realtidsuppdatering av förbrukning remote

Kan man se sin förbrukning live när man inte är på samma nätverk som currently one?

Finns det några planer på att lagra värdena för faserna så man även kan följa dom utan att ha appen öppen?

Hej.

Angående Appen:

För “direktkontakt” mellan App och Currently One krävs att de båda sitter på samma lokala nätverk.
Dvs att de båda har fått sina IP-adresser ifrån en och samma DHCP (ofta ifrån Routern mellan LAN och WAN).

Mitt LAN består av flera accesspunkter med olika SSID (namn). Dessa är alla anslutna, via Ethernet, till min router. Fungerar fint.
Currently One kräver access via ett 2.4GHz WiFi LAN. Appens “direktkontakt” har har inga anspråk förutom kopplingen till samma LAN.

Har man flera Nätverk som inte har ett gemensamt WAN interface så måste man fråga (‘swipe down’) efter senaste värde via “molnet”.

Att spara OBIS-data, vare sig lokalt eller i “molnet”, kostar minne. Än så länge är vi hänvisade till “egna lösningar”.
Lokalt hos mig: CurrentLy One MQTT → Mosquitto Server → NodeRed → SQL Databas.

Mvh
Sören

Många kommer bara använda appen utan MQTT, annars har ni för liten marknad.

Så en viss historik på ström per fas vore väldigt bra, tex senaste 15 minuter kan hållas i internminne (eller i en FIFO i cloud). I vilket fall är det närmast omöjligt att ha nytta av den datan idag då den inte syns på webinterfacet, utan enbart i appen, och då genast blir avbrott så snart telefonen stänger appen.

Att kunna se lite hur faserna balanserar är ju en stor fördel med HAN, speciellt om man har problem med överlast.

image

P1IB har tex 90s i webUI, även om det är i kortaste laget. Hade hellre sett 15 min i appen så det blir tillgängligt utanför hemmet. Smältsäkringar är tröga så man kan interpolera ganska bra också, behöver inte alls vara sekunddata.

/M