Registrera Currently One som ett device i Home assistant

Idag listas alla olika sensorer i Home assistant vilket är bra, dock vore det trevligt om allt kunde samlas under ett Device.
Jag har idag två device, ett Tasmota (direkt) och ett Tuya (via zigbee2MQTT) enligt denna bild.

Fördelen för mig som användare är att jag kan se alla sensorer samlade och även få information om vart det refereras

1 Like

Hej!
Vi gjorde ett försök för tre-fyra månader sedan, men fick det inte att funka.
Jag tolkar dig som att du röstar för ett nytt försök!? :sweat_smile:

Nytt försök finns i firmware 2.1.9 (md5 a22af92cba934899831795b288b0ce01 för den som vill uppdatera manuellt).

Där konfigureras elmätar-sensorerna med ett device enligt t.ex.

{
 "uniq_id": "L1_3c690779cf58",
 "obj_id": "L1_3c690779cf58",
 "name": "Currently L1",
 "dev_cla": "power",
 "stat_t": "currently/one/3c690779cf58/state",
 "unit_of_meas": "W",
 "val_tpl": "{{value_json.L1}}",
 "device": {
  "identifiers": [
   "C1_3c690779cf58"
  ],
  "name": "Currently One 3c690779cf58",
  "model": "Currently One",
  "manufacturer": "Stopgap AB",
  "sw_version": "2.1.9"
 }
}

ovan på topic homeassistant/sensor/L1_f0dc1e79cf58/config.

Apparaterna konfigureras enligt t.ex.

{
 "uniq_id": "total_wine_cool",
 "obj_id": "total_wine_cool",
 "name": "Wine Cool used",
 "dev_cla": "energy",
 "stat_t": "currently/one/wine_cool/detect",
 "stat_cla": "total_increasing",
 "unit_of_meas": "Wh",
 "val_tpl": "{{value_json.Wh}}",
 "device": {
  "identifiers": [
   "wine_cool"
  ],
  "name": "Wine Cooler",
  "model": "EGnszJqxlbqF18npW2oF",
  "manufacturer": "wine-coolers",
  "sw_version": "1697795233"
 }
}

ovan på topic homeassistant/sensor/total_wine_cool/config.

Spännande!

Jag skall testa detta över helgen får vi se hur det funkar.:slight_smile:

Jag kanske missförstår frågan men installerade MQTT och Mosquitto broker, skapade en dummyanvändare som bara får logga in lokalt och konfigurerade MQTT i Currently One appen. Sen dök min Currently One upp som en device i Home Assistant och jag kunde konfigurerar energipanelen. Så om det var det som fixades i 2.1.9 så kan jag berätta att det fungerade. Currently One dyker upp som en enhet med 30 entiteter. Många är dock noll på min ISKRA mätare.

2 Likes

Gjort motsvarande och första gången dök en sensor upp som var total förbrukning och kunde enkelt läggas till i energipanelen. Men nu efter ett antal omstarter hittas inte ett antal sensorer, bl.a. totalförbrukning. Någon som har någon idé?

Min gissning är att din Currently One tappat Wi-Fi kontakten.

Underligt. Då allting fungerar i currently appen o device är grönt där. Gjort flera omstarter men dessa sensorer dyker inte upp. Men övriga uppdateras.

En ny gissning är då att den på något vis bytt namn och att du hittar den under ett annat namn i din enhetslista.

@Jorgen Jag föreslår att vi fortsätter på detta problem i den andra tråden, 2 Currently enheter, 2 mätare men olika innehåll i MQTT meddelanden :slight_smile: