Timpriser från Tibber (1.8.0)

Nu kan du som Tibber-kund integrera appen så att du får dina priser från Tibber!
Du måste dock mata in din Access Token, du får viss hjälp med att få fatt på den i appen.

https://developer.tibber.com/settings/access-token

Finns med från app 1.8.0

1 Like

Trevligt! Men det ser ut som jag får priset utan skatter och avgifter, går det att få det fullständiga priset?