Upplsamling av data när MQTT varit nere

Tjena!
Fortfarande ny med HA, men det är eg min största anledning, att följa upp förbrukningsdata. Men så har jag ett litet problem där datorn jag kör på inte tillräckligt pålitligt startar upp igen efter strömavbrott eller liknande. Ja, jag borde ju avhjälpa detta, men det som sen händer är att currently verkar ändå skicka den missade datan när MQTT brokern kommer upp igen. Det är bara det att allt samlas ihop på den tidpunkt då det kunde tas emot. Finns det inget du kan göra på sändarsidan med timestamps så att HAs egen energy integration faktiskt kan visa det utan ett stort avbrott. Se screenshot där du kan se at två dagars förbrukning kommer på den sista dagen.

image

Hej!
I nuläget sparas ingen förbrukningsdata i enhetens flash, det är bara firmware och settings som persisteras.
Din önskade feature skulle kräva att data för varje timskifte buffras persistent om inte mottagaren är uppe.
Vid första anblick tycker jag det är fel krav att ställa på det lilla inbyggda devicet (med lite minne och CPU) - att ta höjd för att integrerade system som bör köras på kraftfullare och stabilare hårdvara går ner. Det bör snarare vara tvärt om, man ska räkna med att enheten går ned ofta medan server/broker i allmänhet är uppe?

Ok, jag förstår att det kanske är mkt at begära. Men om du kollar på grafen jag la upp över veckans förbrukning. Det är ju tydligt att två dagars förbrukning saknas och att denna ackumulerats på dagen efter då MQTT kommit upp igen. Om inget sparas hos lilla enheten, så skulle jag förväntat mig att datan helt försvinner de dagarna. Du kanske vet bättre hur HA fungerar här?

Sensorn för HA är av device_class energy, och state_class total_increasing.

Därmed skickar enheten bara förbrukad energi direkt från elmätaren till HA, utan att behöva hålla någon räkning. Och den gör det vid varje mätpunkt, inte bara på ny timma.
Att skippa data när subscribern (eller brokern) varit nere blir väldigt komplicerat.

Ok, så det jag ser är ett meddelande som skickas med massor av kWh som räknats ihop sen den skickade sist? typ… dvs det finns ett minne, men det är bara just deltat från senast skickat…

Det är absolutvärdet på total förbrukad (importerad) energi från din elmätare, inte från enheten. Minnet finns i elmätaren, enheten skickar bara vidare absolutvärdet till brokern/HA.

Du får kanske glädja dig åt att månadsaggregaten blir rätt även vid nedtid under några dagar, dygnsaggregaten blir rätt även vid några timmars nedtid etc.

1 Like

Ok, där har vi det, tack för förklaringen!