Vad göra om WiFi har dålig täckning vid elmätaren?

Ett elskåp i plåt är väldigt bra på att minska ditt WiFis signalstyrka!
Har din mätare en HAN-port, försök om möjligt att placera enheten utanför skåpet. Med en lång RJ12-kabel kan du dessutom placera den närmare din basstation/accesspunkt.
Se detta exempel från en av våra användare:

Den är dessutom stöttad med extra USB-strömförsörjning från garaget:

Tänk på hur du riktar enhetens antenn; det bör vara optimalt att vända ovansidan (den med logotypen) mot din basstation.

2 Likes