Var/hur hittar jag min enhet på nätverket?

Om enhetens WiFi INTE är konfigurerat (lyser blått) är det enklare, då finns den på WiFi med SSID CurrentlyOne, på http://192.168.0.1/

Om enhetens WiFi är konfigurerat är det inte lika enkelt.
Enheten sätter sitt hostname till CurrentlyOne_DEVICEID och nås därmed på http://CurrentlyOne_DEVICEID.local/, t.ex. http://CurrentlyOne_3c690779cf58.local/.

Om du inte vet din enhets deviceID, så annonserar sig alla enheter på Bonjour med sitt webbinterface på servicen _http._tcp., och dels med sitt API på servicen _currently._tcp.
Med en Service Browser kan man där se enhetens hostname.