Varför kan jag inte se min profil i appen när jag vill lägga till en ny apparat?

Sedan 9 januari 2024 visas endast giltiga profiler när du vill lägga till en ny apparat via appen.

Vad menas med giltig?

Profilen får inte ha states som

 • man inte kan komma till
 • man inte kan komma ifrån

Profilen måste ha 2, 3 eller 4 states.
Varje state måste ha 1-4 transitions.

Scala-kod för den intresserade:

 protected def isValid(deep: DetectionProfile)
 : Boolean = {
  def isValidState(state: DetectionState): Boolean = {
   1 <= state.transitions.size && state.transitions.size <= 4 &&
    // at least one transition leads to state:
    deep.states.filterNot(_ == state)
     .flatMap(_.transitions)
     .exists(_.toStateId.contains(state.stateId))
  }

  2 <= deep.states.size && deep.states.size <= 4 &&
   deep.states.forall(isValidState)
 }