Enheten startar inte utan USB-ström

Om din enhet inte startar (eller blinkar gult varje sekund) när du endast har den inkopplad till HAN-porten, så får den sannolikt inte tillräckligt med ström från din elmätare (alternativt drar för mycket ström).
Från och med firmware 1.8.4 så försöker enheten minska strömförbrukningen ifall den startat om p.g.a. BROWN_OUT d.v.s. för lite ström. Detta kan du se som 10-20 snabba gula blinkningar innan den fasta blå lampan lyser.
Om du redan har konfigurerat ditt WiFi borde BROWN_OUT inte inträffa, men gör det så blir det 5-10 snabba gula innan du får en grön lampa.

Prova uppdatera (med USB-ström) till
url: https://collector.currently.cloud/firmware/one/device-1.8.11-esp32v1.bin
md5: 2f262466b6e9712f1662f30a1c3feb96
Hur man uppdaterar firmware i Currently One