Enheten tappade kontakten med Cloud på morgonen 28 mars

Efter misstanken att någonting ändrades i Google Cloud Run, där servern till Currently kör, så får enheterna bara felsvar tillbaka sedan 28 mars kl 06. Därför har jag lagt ut firmware 1.6.4 för att råda bot på det omedelbara problemet.

Det kan mycket väl vara så att enheten inte svarar på uppgraderingsknappen i appen - det är inte ens säkert att de får kontakt med varandra. Prova isåfall följande varianter:

  1. starta om enheten genom att dra ur sladden, och tryck sen direkt på knappen i appen.
  2. starta om enheten och uppgradera till 1.6.4 via webb-interfacet.
  3. återställ enheten och ladda upp 1.6.4-firmware-filen från datorn, ansluten till dess WiFi “CurrentlyOne”

Hur man uppdaterar firmware i Currently One