Home Assistant statistik sensor ström

Hej! Försöker använda ström sensorerna eller entiteterna i ”statistik kort” på en HA dashboard, men jag kan inte välja rätt sensorer när jag skapar kortet.
Home assistant dokumentationen ber mig kontakta författaren av integrationen och ge följande länk

Är det något som behöver ändras av mig eller i Currently?

Hej!
Vilken/vilka strömsensor är det du vill lägga till?
Kan du visa med screenshot vad felmeddelandet blir?

Fasströms-sensorerna har annonserats för HA med t.ex. (för enhet 80aa1879cf58)

homeassistant/sensor/I3_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"I3_80aa1879cf58","obj_id":"I3_80aa1879cf58","name":"Currently I3","dev_cla":"current","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"A","val_tpl":"{{value_json.I3}}"}
homeassistant/sensor/I2_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"I2_80aa1879cf58","obj_id":"I2_80aa1879cf58","name":"Currently I2","dev_cla":"current","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"A","val_tpl":"{{value_json.I2}}"}
homeassistant/sensor/I1_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"I1_80aa1879cf58","obj_id":"I1_80aa1879cf58","name":"Currently I1","dev_cla":"current","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"A","val_tpl":"{{value_json.I1}}"}

se MQTT protocol / API
och även Sensors and Devices in streamed data