Home Assistant statistik sensor ström

Hej! Försöker använda ström sensorerna eller entiteterna i ”statistik kort” på en HA dashboard, men jag kan inte välja rätt sensorer när jag skapar kortet.
Home assistant dokumentationen ber mig kontakta författaren av integrationen och ge följande länk

Är det något som behöver ändras av mig eller i Currently?

Hej!
Vilken/vilka strömsensor är det du vill lägga till?
Kan du visa med screenshot vad felmeddelandet blir?

Fasströms-sensorerna har annonserats för HA med t.ex. (för enhet 80aa1879cf58)

homeassistant/sensor/I3_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"I3_80aa1879cf58","obj_id":"I3_80aa1879cf58","name":"Currently I3","dev_cla":"current","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"A","val_tpl":"{{value_json.I3}}"}
homeassistant/sensor/I2_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"I2_80aa1879cf58","obj_id":"I2_80aa1879cf58","name":"Currently I2","dev_cla":"current","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"A","val_tpl":"{{value_json.I2}}"}
homeassistant/sensor/I1_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"I1_80aa1879cf58","obj_id":"I1_80aa1879cf58","name":"Currently I1","dev_cla":"current","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"A","val_tpl":"{{value_json.I1}}"}

se MQTT protocol / API
och även Sensors and Devices in streamed data

Hej, jag är tillbaka på det här igen. Det är fasströmsensorerna jag vill använda i statistik kort. men de dyker inte upp som valbara när jag skapar kortet (se bifogad screenshot). Jag kan använda dem i andra typer av dashboard kort så jag ser dem och de finns där.

Nu ser jag att HA har uppdaterat hjälpen och pekar på den här sidan istället:
Expected data source not listed - Home Assistant (home-assistant.io)
Där står det

You’re configuring a statistic but you couldn’t find your source in the dropdown? That’s caused by a bug in the integration providing the entity. Integrations need to configure their entities correctly so Home Assistant knows that we need to track statistics for it and how.

Open an issue with the author of the integration and link them to Sensor Entity | Home Assistant Developer Docs.

Vad är det som är fel? går det att fixa?

Hej,
länken säger

Entities not representing a total amount

Home Assistant tracks the min, max and mean value during the statistics period. The state_class property must be set to measurement, and the device_class must not be either of energy, gas, or monetary

Nu konfas I3 som

homeassistant/sensor/I3_80aa1879cf58/config {"uniq_id":"I3_80aa1879cf58","obj_id":"I3_80aa1879cf58","name":"Currently I3","dev_cla":"current","stat_t":"currently/one/80aa1879cf58/state","unit_of_meas":"A","val_tpl":"{{value_json.I3}}"}

Som synes ovan är state_class inte satt för fasströmssensorerna, så vi kan prova sätta dem till measurement och behålla device_class som current, det borde funka.
Vi återkommer!

mvh Andrea

En fix finns att testa:
Firmware 2.5.8 (state_class measurement)

Hör av dig om du vill få din Currently One-enhet flyttad till publicBeta för automatisk firmware upgrade.

mvh Andrea

Tackar!
Det verkar funka med 2.5.8.
Nu kan jag skapa de kort jag tänkt.
Stort tack för bra support!

1 Like