Modellera avfuktaren Acetec EvoDryPD

@vibban skrev i Hur skapar jag en profil för en ny apparat? my.currently.one

Känner att pumpen kanske var lite svårt projekt att börja med så skapade en för avfuktaren i grunden.
EvoDryPD men lyckades bugga ur den på nått sätt så får bara en grå ruta när jag ska redigera den :stuck_out_tongue: Så skapade en ny då jag inte lyckades deleta den gamla.
Skulle vilja ha tips på på förbättringar så man lär sig hur det funkar.
Har lyckas få den att registrera “ett tillslag” men då verkar den bara gått till idle och sen till off.
Såhär ser grafen ut för Fas3 utan brus.


Och såhär säger Acetec att förbrukningen är.

Och en till fråga, hur räknas förbrukningen ut? Är det bara uppskattad förbrukning som räknas ut av AVG värden som jag matar in i states eller känner den av kurvan på nått vänster så att det blir den exakta förbrukningen?


Hej!

States

Acetecs beskrivning antyder tre states:

 • värmefas
 • fläkt
 • avstängd

Tillslaget (transition från fläkt till värmefas)

Den avfuktaren ger ett tydligt utslag på fas 3, reaktiv effekt, vid tillslag:

t L3 diff
January 23, 2024 at 4:19:01 AM UTC+1 120
January 23, 2024 at 4:19:11 AM UTC+1 2971 {R2: -1}
January 23, 2024 at 4:19:21 AM UTC+1 3816
January 23, 2024 at 4:19:31 AM UTC+1 3475
January 23, 2024 at 4:19:41 AM UTC+1 2949 {R: 501, R1: -3, W: 2846, R3: 516}

medan utslaget på aktiv effekt fas 3 inte detekteras av algoritmen. Trefasutslaget (+2846W) skulle vara ett stabilt alternativ, men bör undvikas för enfasapparater:

t L3 diff
January 23, 2024 at 2:50:00 AM UTC+1 2933 {R: 530, R3: 507, W: 2880}
January 23, 2024 at 3:04:30 AM UTC+1 2986 {R3: 524, W: 2936, R: 534}
January 23, 2024 at 4:19:41 AM UTC+1 2949 {R: 501, R1: -3, W: 2846, R3: 516}

Jag skulle rekommendera R3 +516W för tillslaget.

Frånslaget (transition från värmefas till fläkt)

t L3 diff
January 23, 2024 at 4:22:31 AM UTC+1 2499
January 23, 2024 at 4:23:21 AM UTC+1 1325
January 23, 2024 at 4:23:31 AM UTC+1 120
January 23, 2024 at 4:23:41 AM UTC+1 124 {W: -2306, R: -451, L3: -2352}
January 23, 2024 at 4:23:51 AM UTC+1 120 {R3: -448, R1: 2}

Här fås samtidigt utslag på W, R och L3, medan R3 släpar en avläsning.
Den specifika faseffekten är alltid att föredra framför trefaseffekten.
Om vi jämför fler frånslag:

t L3 diff
January 23, 2024 at 2:54:00 AM UTC+1 120 {R3: -457, L3: -2343, W: -2387, R: -438}
January 23, 2024 at 3:08:30 AM UTC+1 118 {W: -2385, R: -438, R3: -445, L3: -2386}
January 23, 2024 at 4:23:41 AM UTC+1 124 {W: -2306, R: -451, L3: -2352}
January 23, 2024 at 4:23:51 AM UTC+1 120 {R3: -448, R1: 2}

Jag skulle rekommendera att R3 på -451 anges för frånslaget.

Avstängd

För att detektera transitions till och från avstängd state, så tittar vi på följande:

t L3 diff
January 22, 2024 at 7:14:01 PM UTC+1 80 {L3: -55, R: -135}
January 22, 2024 at 7:15:41 PM UTC+1 136 {L3: 55}
January 22, 2024 at 7:26:01 PM UTC+1 131 {L3: 58}
January 22, 2024 at 7:35:51 PM UTC+1 73 {L3: -56, W: -8, R3: -6, R: -13}

Power on tycks motsvara +57W aktiv på L3, och power off -56W aktiv.
Det är nog bättre att skippa Avstängd till fläkt, och endast ha transition från Avstängd till värmefas, för att undvika falska “power on”.

Average Power

Börja med följande:

 • 0W för avstängd
 • 2400W för värmefas
 • 58W för fläkt

Minimum Power (W) to remain in this state

Börja med följande:

 • 2250W för värmefas
 • 50W för fläkt

Sammanfattning

 1. Specifik faseffekt är att föredra framför trefaseffekt för enfasapparater.
 2. Reaktiv effekt är att föredra framför aktiv effekt, då det sorterar bort rent resistiva apparater.
 3. Apparatens elförbrukning under tiden den är i ett specifikt state räknas ut som averagePower * timeInState, än så länge oberoende av avvikelser vid till- och frånslagen samt variation under tiden.
 4. Man kan skippa vissa transitions för att undvika falska matchningar, utan att det spelar större roll för apparatens totala energiförbrukning.

Hela dataserien för 23 jan 4:04 AM

som referens:

t L3 diff
January 23, 2024 at 4:04:51 AM UTC+1 122
January 23, 2024 at 4:05:41 AM UTC+1 121
January 23, 2024 at 4:05:51 AM UTC+1 121 {R2: 0}
January 23, 2024 at 4:06:11 AM UTC+1 119
January 23, 2024 at 4:06:21 AM UTC+1 121 {R1: -86, W: 520}
January 23, 2024 at 4:06:41 AM UTC+1 119 {L1: 521, R: -75}
January 23, 2024 at 4:07:11 AM UTC+1 119
January 23, 2024 at 4:07:41 AM UTC+1 120
January 23, 2024 at 4:07:51 AM UTC+1 122
January 23, 2024 at 4:08:11 AM UTC+1 126
January 23, 2024 at 4:08:41 AM UTC+1 120
January 23, 2024 at 4:08:51 AM UTC+1 121
January 23, 2024 at 4:09:11 AM UTC+1 120
January 23, 2024 at 4:09:21 AM UTC+1 120 {R3: 1}
January 23, 2024 at 4:09:41 AM UTC+1 118
January 23, 2024 at 4:11:51 AM UTC+1 119
January 23, 2024 at 4:12:41 AM UTC+1 121 {R2: 0, R3: -2}
January 23, 2024 at 4:13:31 AM UTC+1 119
January 23, 2024 at 4:14:01 AM UTC+1 122
January 23, 2024 at 4:14:41 AM UTC+1 120
January 23, 2024 at 4:16:41 AM UTC+1 118
January 23, 2024 at 4:19:01 AM UTC+1 120
January 23, 2024 at 4:19:11 AM UTC+1 2971 {R2: -1}
January 23, 2024 at 4:19:21 AM UTC+1 3816
January 23, 2024 at 4:19:31 AM UTC+1 3475
January 23, 2024 at 4:19:41 AM UTC+1 2949 {R: 501, R1: -3, W: 2846, R3: 516}
January 23, 2024 at 4:19:51 AM UTC+1 2717
January 23, 2024 at 4:20:01 AM UTC+1 2641
January 23, 2024 at 4:20:11 AM UTC+1 2623
January 23, 2024 at 4:20:21 AM UTC+1 2593
January 23, 2024 at 4:20:31 AM UTC+1 2579
January 23, 2024 at 4:20:51 AM UTC+1 2559
January 23, 2024 at 4:21:21 AM UTC+1 2531
January 23, 2024 at 4:22:11 AM UTC+1 2498
January 23, 2024 at 4:22:31 AM UTC+1 2499
January 23, 2024 at 4:23:21 AM UTC+1 1325
January 23, 2024 at 4:23:31 AM UTC+1 120
January 23, 2024 at 4:23:41 AM UTC+1 124 {W: -2306, R: -451, L3: -2352}
January 23, 2024 at 4:23:51 AM UTC+1 120 {R3: -448, R1: 2}
January 23, 2024 at 4:24:31 AM UTC+1 119
January 23, 2024 at 4:25:41 AM UTC+1 122 {R2: 0}
January 23, 2024 at 4:26:21 AM UTC+1 123
January 23, 2024 at 4:26:41 AM UTC+1 121