Om enheten inte lyser blått när jag vill lägga till den?

Enheten lyser blått när WiFi inte är konfigurerat. Om den inte lyser blått när du försöker lägga till enheten, betyder det att

  • den inte är ordentligt återställd, eller att
  • du redan konfigurerat dess WiFi via app eller webb-interface, eller att
  • den inte får tillräckligt med ström. Prova koppla in micro-USB för säker strömförsörjning.

Om WiFi är konfigurerat manuellt eller sen tidigare, kan du ändå lägga till enheten i appen. Kör igång guiden och låt appen misslyckas (upp till 15ggr!) ansluta till enheten. Tryck sedan på knappen “WiFi redan konfigurerat” / “WiFi already setup”

1 Like