Hur man återställer Currently One

Om du vill återställa din Currently One, t.ex. för att flytta den till annat konto, har du följande alternativ:

  1. Tryck på knappen “Radera och återställ enheten” / “Remove device” i mobila appens Inställningar/Settings.
  2. Tryck på “Factory reset”-knappen i webbgränssnittet. Detta hittar du på t.ex. http://10.0.1.18 alternativt http://currentlyone_3c690779cf58.local
  3. Tryck in knappen på den kortare långsidan av enheten, och håll den intryckt i 12 sekunder. När du släpper knappen ska enheten lysa med ett fast blått sken. OBS! Tryck inte in nåt föremål i den ljuskänsliga sensorn som sitter innanför det större hålet i botten av enheten!
  4. Använd curl eller motsvarande:
    curl -X POST http://hostname/api/v1/factory_reset
    där hostname är enhetens adress, t.ex. 10.0.1.18 alternativt currentlyone_3c690779cf58.local som exempel.

Enheten måste vara igång när man gör återställning, och om man inte vill/kan ha den på mätaren så funkar det bra att mata den med USB-ström.

Vill du enbart ändra WiFi-inställningar kan du göra det via webb-interfacet. Då är inte återställning nödvändigt. Om du vill använda appen för att konfigurera WiFi, då får du först återställa och därefter lägga till ny enhet igen.

Här syns knappens placering.

Vore bra med en länk här till hur man kommer åt webinterfacet…
Jag har glömt…men nu kom jag ihåg det! Man måste ansluta sin dator till CurrentlyOne wifi.