Verifiering av CRC i HAN-telegram (firmware 1.7.3)

Från och med firmware 1.7.3 verifieras CRCn i HAN-telegrammen. Ett telegram med korrupt CRC kommer inte låtsas om av logiken, men det kommer ändå skrivas på telnet.

Om du behöver stänga av verifieringen av någon anledning, så finns det en checkbox i enhetens webbinterface CRC disabled.