Kamstrup DK-8660 med HAN-P1 modul

Är det ett måste med splitter?
Står under punkt (2)
Eller kan det funka utan ?

UmeEnergi skickade vänligt ut modulen till mig och jag bad för en vecka sen om aktivera porten
fick i dag Currently prylen
Kopplade in modulen i kamstrup
Och sen Currently one direkt i modulen .
Ingen blå logo som lyste
Kopplade då in en USB mobil laddare i uttag i närheten och matade via USB
Lyste blått och gick att konfigurera Wi-Fi

Men får inga mätvärden , beror det på nåt som splitter löser ?

Hej,
tyvärr är det två problem med Kamstrup och HAN-P1-modulen:

  1. Den ger inte ström till dongeln (t.ex. Currently One)
  2. Modulen behöver extra ström för att ge ifrån sig data

Du har löst första problemet med ström till Currently One via USB.
Andra problemet kan lösas med Splittern, eftersom man kan koppla den så att den leder ström tillbaka från sin USB-matning till modulen.

Hälsningar
Ola på Currently

bilden på hur man ställer in patch Splitter, är inte på samma sätt som generation splitter B som jag erhöll från er. ( syns skillnad på var alla möjliga byggbar är)

kan du verifiera korrekt bygling även för VERSION B jämte den som kanske kallas A

Kopplade in precis som den levererades en hel del dioder startade på kretskortet med usb-C i matning nkopplad till splittern.

  1. currently fick ingen ström på port 2
    kopplade även in port 1 till Kamstrup HAN. givetvis inga mätvärden då currently inte är igång

Edit nedan
ett antal försök, det går nog inte ha sönder något tänkte jag.

LÖST tror jag…

RTS har flera byglar satte bygel på P2
Ovan P2 kontakten där tog jag en extra bygel och satte en över USB och en över P1 ( det tänkte jag var nära vad som beskrivs för splitter typ A)

när jag då kopplade tillbaka USB C matningen så lyste
vid första kontakten
RTS gul
P1 grön
P2 gul
P3 inte alls
2+3 gul

VId p2 kontakten
USB grön

Körde igenom guiden för lägga till en “dongel” men det slutade med att den inte får mätvärden iallfall.
jag kontrollerade IP adressen och loggade in via web. och där är den igång.
HAN porten är aktiv

|last time|2024-01-13 14:18:34|
|power (W)|1439|
|blink power (W)|Not active|
|energy (Wh)|66267976|

Den ursprungliga artikeln är uppdaterad m.a.p. version B:
[Åtgärdad] HAN-data från Kamstrup DK-8660

Hej!
Ja har den Kamstrup dk-8660 mätaren.
Har installerat splittern som du har beskrivit tidigare men får samma resultat som ja fick innan ja hade splittern. Att ja inte får någon data från han porten, min nätleverantör har bekräftat att den är öppen.
Har du några tips?

Hej,
så du har byglarna i splittern satta som visas för version B?
Och du matar med ström via splitterns USB-C-kontakt?
Startar Currently One-enheten direkt när du kopplar den till splittern med RJ12-kabeln?

Du kan också prova kryssa i och ur värdet på “Disable internal pullup” i Webbinterface / web interface

Har du sen möjlighet att Hur kontrollerar man vad elmätaren skriver på HAN-porten? så kan det säkert ge oss ledtrådar!

Hälsningar
Ola på Currently

Ja precis dom sitter som på bilden på version B.
Japp ström via splittern, och båda enheterna börjar lysa då. Currently one enheten får jag aldrig att blinka utan lyser bara konstant blått.
Ja ska prova det du skriver imorgon och så kommer idag med uppdateringar :blush:

Lyser den konstant blått betyder det att den inte fått inställningar för ditt WiFi. Börja där vid behov, antingen med “Lägg till ny enhet” i appen, eller direkt i webbinterfacet.

Hej.
Angående Splittern:

Det finns en gul lysdiod “Rx” som blinkar till när data kommer in från elmätaren.
En förutsättning är givetvis att den gula lysdioden “RTS” är aktiv. (=lyser)

Splittern levereras med en extra bygel/länk/jumper.
Det är en av de två byglarna som sitter på, den normalt obyglade, “Data via USB”'s pinnar.
Data strömmar då rakt genom splittern. “P1 → P2 & P3” (=default)

Om “Data via USB” byglas så krävs att en extern dator, via USB-C, tar emot och skickar informationen.
“P1 → Dator” Notera att flödesreglering saknas men sätt “RTS” bygeln till “USB”.
“Dator → P2 & P3” Sätt “Fed by” byglarna till USB.

Samt: Det går alltid att med en extern dator, via USB-C, lyssna på data från P1.

Mvh.
Sören