Webbinterface / web interface

Currently One-enheten har sin egen webbsida, a.k.a. webbinterface, som främst är till för felsökning eller konfiguration utan att använda mobilappen.

Access

I din browser når du webbinterfacet på t.ex.
http://192.168.1.101/
om din enhet har fått den lokala IP-adressen 192.168.1.101 av din router, eller på
http://currentlyone_3c690779cf58.local
om din enhet har deviceId 3c690779cf58

Om du inte ännu har konfigurerat enheten med dina lokala WiFi-inställningar, så finns webbinterfacet alltid på http://192.168.0.1/ på enhetens egna WiFi CurrentlyOne. När enheten lyser blått är WiFi inte konfigurerat.

Webbinterfacet kan se ut såhär:

Configure WiFi

Här kan du ange SSID och passkey för ditt WiFi som enheten ska använda. Tryck på Scan för att få förslag på synliga 2.4GHz SSID (från enhetens position).

Device state

Här visas enhetens status, samt senast avlästa effekt. Även dina eventuella apparater visas med senaste status.

Restart

Är vad det låter som. Användbart t.ex. när ny apparat lagts till via my.currently.one

Device info

Aktuella uppgifter om enhetens WiFi-inställningar, deviceId m.m.

Device settings

Här kan du finjustera samtliga enhetens inställningar, t.ex. MQTT broker och txPower. I senare firmware-versioner (som exemplet) sparar man setting för setting, medan tidigare har ett formulär med en Save-it-all-knapp.

FOTA

Här ber man enheten själv ladda ner firmware-binär och om checksumman (MD5) stämmer uppdatera sig.

Firmware Upload

Om man själv har laddat ner binären kan den installeras på enheten genom file upload. Notera att detta fungerar även innan man konfigurerat enhetens WiFi!

Factory reset

Trycker du på denna knapp återställs alla settings du gjort i enheten, men installerad firmware består.
Om man flyttar sin enhet till ett nytt WiFi (t.ex. sommarstugans), kan man behöva göra factory reset för att konfigurera det nya WiFi:t.