Modellera värmepump med elpatron (IVT Premiumline HQ C8)

@jannegpriv skrev:
När min elpatron går in på min IVT Premiumline HQ C8 så rampar den upp i olika antal steg upp till 100%, ex.vis:

Jag har lagt till ett state elpatron i min modellering, för att kliva hela vägen upp till 100% är det en effekt på 10195-1158=9037W. Min nuvarande modell ser ut så här:

När elpatronen går 100% så kommer kompressorn att stänga ned. Ska jag så egentigen ha en övergång från off till elpatron och inte gå via compressor state?

Ska state off alltid modelleras med average power 0, även om man alltid har en bakgrundslast i sitt hus?

Mvh

/Janne

Hej @jannegpriv !
Kan vi förutsätta att värmepump och elpatron är inkopplade på alla tre faserna?

Elpatron

Här misstänker jag att enheten kommer dela uppvägen i tre steg, se “sadelpunkt” i

Rampar elpatronen upp med en fas i taget?

Eftersom modellerna är begränsade till fyra states (inklusive off), så undrar jag om du inte ska modellera elpatronen separat från värmepumpen? Eller finns där starka beroenden som När elpatronen går 100% så kommer kompressorn att stänga ned? Detta blir svårt att uttrycka i regler för två separata modeller.

Separerat blir modellen för elpatronen relativt enkel, upprampningen sker utan att hoppa över något state, medan den ser ut att gå direkt till off vid avslaget?

Kompressorn / värmepumpen

Modellering av värmepumpen liknar kanske den som fungerar bra i Exempel på välfungerande profiler / Nibe F2025 ?

Hej,

när jaqg tittar på profilen på den fungerande NIBE 2025-14 används VAR istället för watt . Varför ?

Dessutom är förbrukningen större vid nerstängning. Varför ?

ps. Jag försöker modellera envärmepump IVT HTE9 , compressor+ tilläggsel

Se avsnittet “Sammanfattning för” Modellera avfuktaren Acetec EvoDryPD

Min pump ökar effekten med tiden, kanske för att trycket i kompressorn ökar?

OK, testar att ändra till VAR.

Jag ser att frånslaget inte registreras. Dock tillslag på båda statusarna. Något tips där ?

Om “Extra power” modellerar elpatronen, så tror jag tillslag och frånslag matchar bättre om du anger dess transitions i aktiv effekt dvs W istället för reaktiv VAR. Elpatronen borde inte ha så mycket reaktiv effekt.

Tittar man på historiken verkar det vanligaste frånslaget ligga på -2400, så prova justera det värdet från -3000.

mvh Andrea

Hej,

Testar detta. Men du menar att jag ska behålla VAR på kompressorn ? När jag ändrade till VAR på den får jag ingen detektering

Hej,
utan att kunna se din apparats effekt (aktiv och reaktiv) i t.ex. Home Assistant blir det mest gissningar från min sida vad gäller VAR. Kompressorer brukar ge förändring av reaktiv effekt (VAR) när de slår av och på, elvärmare brukar enbart ha aktiv effekt (W).

mvh Andrea

Hej,

enligt HA låg VAR på ca 1200 då kompressorn var igång. Dock har jag en bakomliggande förbrukning som “stör”. Har försökt se vad som är vad se exempel

image