Modellera värmepump med elpatron (IVT Premiumline HQ C8)

@jannegpriv skrev:
När min elpatron går in på min IVT Premiumline HQ C8 så rampar den upp i olika antal steg upp till 100%, ex.vis:

Jag har lagt till ett state elpatron i min modellering, för att kliva hela vägen upp till 100% är det en effekt på 10195-1158=9037W. Min nuvarande modell ser ut så här:

När elpatronen går 100% så kommer kompressorn att stänga ned. Ska jag så egentigen ha en övergång från off till elpatron och inte gå via compressor state?

Ska state off alltid modelleras med average power 0, även om man alltid har en bakgrundslast i sitt hus?

Mvh

/Janne

Hej @jannegpriv !
Kan vi förutsätta att värmepump och elpatron är inkopplade på alla tre faserna?

Elpatron

Här misstänker jag att enheten kommer dela uppvägen i tre steg, se “sadelpunkt” i

Rampar elpatronen upp med en fas i taget?

Eftersom modellerna är begränsade till fyra states (inklusive off), så undrar jag om du inte ska modellera elpatronen separat från värmepumpen? Eller finns där starka beroenden som När elpatronen går 100% så kommer kompressorn att stänga ned? Detta blir svårt att uttrycka i regler för två separata modeller.

Separerat blir modellen för elpatronen relativt enkel, upprampningen sker utan att hoppa över något state, medan den ser ut att gå direkt till off vid avslaget?

Kompressorn / värmepumpen

Modellering av värmepumpen liknar kanske den som fungerar bra i Exempel på välfungerande profiler / Nibe F2025 ?